Finance

Pilot wijkverpleging Zilveren Kruis mag door van rechter

Zilveren Kruis Achmea mag doorgaan met de proef 'Zorg in de wijk' in Utrecht. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag heeft de vordering van Careyn om de pilot te staken vrijdag afgewezen. De overwegingen van de voorzieningenrechter voor het vonnis volgen over een week. Careyn zegt zich te beraden op de gevolgen van de uitspraak voor de thuiszorg in de Domstad.

"We respecteren de uitspraak van de rechter uiteraard", zegt bestuursvoorzitter Rob van Dam. "Maar de uitspraak lost de gesignaleerde problemen niet op en neemt onze zorgen niet weg."

Zilveren Kruis wil in januari 2016 in verschillende gemeenten starten met een experiment waarbij per wijk één organisatie als voorkeursaanbieder van wijkverpleging wordt geselecteerd. Dat zou moeten leiden tot minder versnippering in het zorgaanbod.

Keuzevrijheid

Careyn vindt dat de manier waarop Zilveren Kruis de zorg over wijken wil verdelen de keuzevrijheid van cliënten aantast. Bovendien worden jarenlang bestaande samenwerkingen in bijvoorbeeld zorgketens 'opgeblazen'.

De thuiszorgorganisate is niet de enige die grote bezwaren heeft tegen de proef. De Amsterdamse zorgaanbieder Leven en Zorg en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) sloten zich bij het kortgeding van Careyn aan.

Leven en Zorg won de aanbesteding voor de Utrechtse wijk Overvecht. Vol verwachting begonnen ze aan het implementatietraject, totdat bleek dat Zilveren Kruis de spelregels veranderde. Dat zei bestuursvoorzitter Mohamed Bouri van de interculturele instelling eerder tegen Skipr. Volgens hem stond in de oorspronkelijke aanbesteding dat alleen de voorkeursaanbieders zorg zouden mogen leveren. Nu blijkt dat andere zorgaanbieders alleen een lager tarief krijgen van de zorgverzekeraar.

Administratieve lasten

Ook vakbond FNV Zorg en Welzijn en de Huisartsenvereniging Utrecht Stad keerden zich tegen de plannen van Zilveren Kruis. Volgens huisartsen vorm de proef een ernstige bedreiging voor de kwaliteit van zorg aan de meest kwetsbare patiëntenpopulatie. Zij zijn het ook niet eens met de zorgverzekeraar dat de administratieve last zal afnemen, noch voor de huisartsen noch voor de thuiszorgorganisaties, aangezien alleen Zilveren Kruis verzekerden bij de proef betrokken zijn.

Bezuiniging

Thuiszorgmedewerkers zijn bang dat het ten koste gaat van banen en inkomsten. De directeur zorginkoop van Zilveren Kruis zegt dat echter er slechts een verschuiving plaats zal vinden in arbeidsplaatsen. De nieuwe werkmethode zou kostenbesparend werken, waardoor er juist meer tijd en geld aan de zorg besteed kan worden. De besparing vloeit niet terug in eigen kas.

De zorgverzekeraar ontkent dan ook ten stelligste dat het om een bezuinigingsmaatregel gaat. Volgens Zilveren Kruis gaat het om de efficiëntie van de thuiszorg. Die zou groter zijn als er per wijk één organisaties actief is.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

9 november 2015

Jaren terug kozen verpleegkundigen voor een zgn wijkscenario. Verschil met de huidige marktwerking was overheidsfinanciering van wijkverpleging. Zijn we er nu bijna?

Top