Finance

'Kwaliteitsregister zorg op losse schroeven'

De financiering van het kwaliteitsregister in de zorg staat op losse schroeven. De stichting Dica, die de kwaliteit van een reeks complexe ziekenhuisbehandelingen in kaart brengt, is voor 2016 nog niet zeker van financiering voor eenderde van de kwaliteitsregistraties. Dit meldt het Financieele Dagblad (FD).

De ziekenhuizen willen de kosten voor registraties nog niet op zich nemen, en het is de vraag of de zorgverzekeraars en artsenverenigingen de kwaliteitsmetingen nog langer willen subsidiëren. Dit bevestigt Eric Hans Eddes, directeur van het Dutch Institute for Clinical Auditing (Dica) in het FD.

Met de gegevens van Dica kunnen ziekenhuizen zien hoe ze bij specifieke behandelingen ten opzichte van elkaar presteren op onderwerpen als sterftecijfers en aantal complicaties. Sinds het instituut de kwaliteit van darmkankerbehandelingen in kaart brengt, overlijden elk jaar tweehonderd patiënten minder na een operatie — een daling van meer dan de helft. Darmkanker was in 2009 de eerste ziekte waarvoor Dica de kwaliteit registreerde, inmiddels gebeurt dit voor twintig aandoeningen.

Budgetten

De registraties worden de eerste jaren op projectbasis gefinancierd. Zorgverzekeraars betalen het grootste gedeelte, daarnaast dragen partijen als de Federatie Medisch Specialisten, farmaceuten en het KWF Kankerfonds bij. Na de opstartfase is het de bedoeling dat registraties in de reguliere ziekenhuisfinanciering worden opgenomen. Een probleem is dat zorgverzekeraars de budgetten van de ziekenhuizen amper nog laten groeien, terwijl er wel steeds meer kosten voor nieuwe registraties bij komen. De kosten kunnen, afhankelijk van de grootte van het ziekenhuis, oplopen tot tienduizenden euro's.

Op dit moment financieren de ziekenhuizen vijf registraties al structureel. Als het aan Dica ligt, worden dat er snel meer. De stichting overlegt al enige tijd met de NVZ en de NFU over structurele financiering van nog eens zeven registraties. De NVZ en de NFU vonden het echter te vroeg om de kosten bij de ziekenhuizen neer te leggen. De zorgverzekeraars, de artsenfederatie en de NVZ en NFU zelf verlengden daarop de projectsubsidie met een jaar. Die periode is bijna voorbij, en nog altijd is niet duidelijk of de ziekenhuizen de kosten op zich gaan nemen.


4 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter van Ede

9 november 2015

Het huidige speelveld in de zorg. Iedereen kijkt naar zijn eigen portemonneetje. We spelen het spelletje wie het eerst met zijn ogen knippert is af.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

10 november 2015

Geen overtuigender voorbeeld dat zorgverzekeraars kwaliteit van zorg een lagere prioriteit geven dan korte termijn kostenverlaging.

Als er iets is dat je overeind moet houden is dat de standaard van je kwaliteit zoals het register doet. Alleen dán kun je onderling leren en verbeteren, wat tot stijgende kwaliteit én juist ook weer lagere kosten leidt. Lagere kosten, omdat het niet volgen van de 'best practice' van het register tot gezondheidsschade leidt.

Kortom: leg deze taak bij een onafhankelijke kwaliteitsbewaker, waar kosten niet leidend zijn, zoals het Zorginstituut.

Tom Hoeben

10 november 2015

@Mauk: Ik vraag me af of jouw eerste conclusie klopt. Registratie van de kwaliteit van zorg, ligt toch in eerste instantie bij de ziekenhuizen zelf. Hoe weet je anders of je goede kwaliteit levert?

De vele verschillende uitvragen (verzekeraars, IGZ, etc. ) waar ziekenhuizen aan moeten meewerken is wel een punt. Daarin zitten ook nog doublures en veroorzaken een te grote administratie last. Verzekeraars 'sponsoren' heel veel initiatieven in de zorg, dus ik begrijp wel dat deze projectfinanciering eindig is.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

13 november 2015

@Tom Ik deel je observatie data kwaliteit van zorg primair de taak van de vakman is (dus in ziekenhuizen van het ziekenhuis). Vanuit Lean optiek is de manier om die kwaliteit te borgen en telkens te verbeteren, 'standaard werk'. Namelijk het (zo eenvoudig mogelijk) beschrijven van hoe die kwaliteit tot stand komt. Dit om je volgende activiteiten aan die standaard te toetsen om die te kunnen verbeteren. Een register zou dan de 'best practice' onder de standaarden moeten bijhouden, die op dat moment weer het 'standaard werk', dus de referentie voor kwaliteit wordt om ook daarop telkens weer te verbeteren. Zo leren vakmensen (en ziekenhuizen) van elkaar. Op die manier zie ik de zin en de rol van een kwaliteitsregister. Dat moet dus ergens centraal en toegankelijk belegd worden en is cruciaal voor het borgen en verbeteren van kwaliteit.

Top