ACTUEEL

'Euthanasie moet uit wetboek van strafrecht'

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) vindt dat euthanasie en hulp bij zelfdoding door artsen uit het wetboek van strafrecht moeten. Ook wil de organisatie dat in de euthanasiewet wordt opgenomen dat artsen alleen beargumenteerd mogen afwijken van het verzoek om euthanasie.

De NVVE pleit ervoor dat de huidige zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet worden geïntegreerd in het medisch tuchtrecht. De Inspectie Gezondheidszorg ziet in die visie toe op de zorgvuldige uitvoering van het proces. Er is nu juridisch een groot verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie, omdat de één tot het domein van normaal medisch handelen behoort en de ander tot het domein van het strafrecht. De NVVE streeft ernaar alle keuzes rond het levenseinde bespreekbaar en uitvoerbaar te maken, zonder juridische belemmeringen. De patiënt moet op basis van goede informatie kunnen kiezen uit het hele palet van mogelijkheden die leiden tot waardig sterven.

Daarnaast wil de NVVE op korte termijn drie aanvullingen op de huidige euthanasiewet realiseren. Ten eerste mag een arts alleen beargumenteerd afwijken van het verzoek om euthanasie. Hierop moet worden toegezien door regionale toetsingscommissies. Ten tweede moet hulp bij zelfdoding door niet-medici moet niet langer strafbaar zijn. Ten derde moeten de zorgvuldigheidseisen worden verruimd om ook mensen met een voltooid leven in aanmerking te laten komen voor euthanasie. Met dit laatste punt neemt de NVVE naar eigen zeggen het signaal serieus van een groeiende groep artsen die het moeilijk vindt om euthanasie te verlenen, met name als het gaat om patiënten die hun leven voltooid achten, maar wiens euthanasieverzoeken niet voldoen aan de wettelijke zorgvuldigheideisen.

Laatstewilpil

De NVVE richt haar aandacht in de komende periode ook op de legale introductie van de laatstewilpil, in samenwerking met de Coöperatie Laatste Wil. Volgens de NVVE is er een "groot draagvlak" voor een middel waarmee iemand van 75 jaar of ouder zijn leven kan beëindigen. "Nu staan mensen wiens euthanasieverzoek wordt afgewezen voor vaak ingewikkelde methoden van zelfeuthanasie. Patiënten met een doodswens moeten in de toekomst kunnen beschikken over dodelijke middelen waarmee zij zelf hun leven kunnen beëindigen." De arts hoeft daarbij niet of nauwelijks betrokken te zijn. Samen met artsen, apothekers en in overleg met de regionale toetsingscommissies en de ministeries van Volksgezondheid en Justitie wil de NVVE onderzoeken op welke wijze dodelijke middelen "geclausuleerd en legaal" ter beschikking kunnen worden gesteld.

https://nvve.nl/actueel/nieuws/de-toekomst-van-waardig-sterven/

1 Reacties

om een reactie achter te laten

joop

2 december 2015

tja wie ondraagelijk lijdt aan het leven door een psygiatrische ziekten of lichamelijk ziekte zou het recht om te sterven moeten krijgen onodig landurig lijden zonder uitzicht op genezing is niet menselijk ,euthanasie moet bespreek zijn met artsen en psygiaters en eventuweel uit voor baar zijn onder medische toezicht .

Top