ACTUEEL

'Geen gesloten jeugdzorg zonder tussenkomst rechter'

Er zitten nog steeds kinderen in gesloten jeugdinrichtingen, zonder dat een kinderrechter daar toestemming voor heeft gegeven. Dat concludeert kinderrechtenorganisatie Defence for Children op basis van signalen bij de kinderrechtenhelpdesk en een navraag bij instellingen. Als kinderen geplaatst worden in een gesloten instelling, moet een kinderrechter daarvoor een machtiging afgeven.

De organisatie heeft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) daarom opgeroepen erop toe te zien dat er geen minderjarigen op deze manier onrechtmatig van hun vrijheid worden beroofd. Voor alle kinderen die in een gesloten instelling worden geplaatst, moet die gesloten plaatsing eerst door de rechter getoetst worden, benadrukt Defence for Children.

Noodklok


In oktober luidde de Inspectie Jeugdzorg over hetzelfde onderwerp de noodklok bij Van Rijn. De inspectie concludeerde toen dat instellingen voor gesloten hulp in toenemende mate jongeren plaatsen zonder toestemming van de kinderrechter. Die toestemming is overigens ook nodig als de jongere of de ouders zelf verzoeken om de plaatsing of ermee instemmen, omdat de vrijheden van jongeren worden ingeperkt in de gesloten jeugdhulp.

Ze hebben hem toen met klem verzocht om aan deze situatie een einde te maken. De inspectie wil vanaf begin volgend jaar gaan ingrijpen op plekken waar het nog mis gaat.

Maatwerk

Jeugdzorg Nederland reageerde destijds dat het niet klopt dat jongeren zonder tussenkomst van de kinderrechter gesloten geplaatst worden. "Wel verblijven jongeren die onder verschillende regimes vallen soms in dezelfde instellingen, maar wordt er maatwerk geleverd: jongeren zonder rechterlijke machtiging vallen niet onder het gesloten jeugdzorgregime."

Defence for Children bestrijdt de lezing van Jeugdzorg Nederland. ,,Wij krijgen signalen dat het wel degelijk gebeurt dat jongeren zonder tussenkomst van de rechter gesloten geplaatst worden. Bovendien vinden we het ook absoluut onwenselijk als kinderen met elkaar in een gesloten instelling zitten, al is dat onder een ander regime'', aldus Maartje Berger van Defence for Children. (ANP)

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top