Tech

'Health Deal' moet innovatie opschalen

'Health Deal' moet innovatie opschalen

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil het opschalen van zorginnovaties een impuls geven. Door de introductie van zogenaamde Health Deals moeten zorginnovaties sneller worden overgenomen. Schippers opende daarom maandag een centraal informatiepunt waar plannenmakers terechtkunnen.

Een Health Deal is een nieuwe vorm van samenwerking tussen publieke en private partijen, waardoor innovatieve én kostenbesparende zorginnovaties tot stand komen en breed toepasbaar kunnen worden.

Aan de Health Deals zijn wel duidelijke criteria verbonden. Zo moet de beoogde innovatie –technisch dan wel sociaal of organisatorisch- een evidente meerwaarde voor de patiënt hebben en kostenbesparend zijn. Voor patiënten betekent het dus gezondheidswinst of verbetering van de kwaliteit van -of regie over het eigen- leven. Cruciaal is daarnaast dat de innovatie bestaande, verouderde toepassingen vervangt. "Innovaties zijn immers pas kostenbesparend wanneer ze ergens voor in de plaats komen en niet op bestaande toepassingen gestapeld worden", aldus VWS.

Ook dienen gebruikers en patiënten nadrukkelijk bij de ontwikkeling van een Health Deal betrokken te zijn: in samenwerking met het bedrijfsleven moet het initiatief bij hen, dus van onderop komen. De overheid kan vervolgens de ontwikkeling stimuleren door knelpunten in bijvoorbeeld wet- en regelgeving op te lossen en door de administratieve lastendruk te verminderen.

Het concept van Health Deals is speciaal ontwikkeld voor zorginnovaties die nu nog blijven steken in de proef- of opstartfase, of alleen lokaal (in één regio, in één ziekenhuis of één instelling) worden gebruikt. Door gebruikers, patiënten en experts van verschillende disciplines (juristen, economen, privacy-experts, stelsel-deskundigen) in een Health Deal gezamenlijk te laten optrekken, kunnen zaken worden vlot getrokken en kan het leiden tot een bredere toepassing in het land. Schippers opende het bijhorende digitale loket symbolisch tijdens het FME Jaarevent in Utrecht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top