HRM

Nieuwe vereniging wil zorgmanager thuis bieden

Nieuwe vereniging wil zorgmanager thuis bieden

Met de oprichting van de Vereniging Managers in de Zorg (VMZ) krijgt de Nederlandse zorg er een nieuwe beroepsvereniging bij. De VMZ wil zich over de breedte van zorg sterk maken voor bestuurlijke en inhoudelijke vernieuwing.

De VMZ komt voort uit de fusie van de Vereniging Hoger Management in de Zorg (VHMZ) en de Vereniging Managers Patiëntenzorg (VMP). Volgens de twee verenigingen is het samengaan een logisch antwoord op de trend richting een ontschot  zorgstelsel.  Voorlopig telt de VMZ 200 tot 250 leden , maar gezien het grote potentieel denkt de vereniging al aan een verdubbeling van het ledental.  

De VHMZ is van oudsher een vereniging met een sterk bestuurlijke oriëntatie. Leden komen uit alle sectoren van de gezondheidszorg. De leden van de VMP komen grotendeels uit het ziekenhuis en daar werd de agenda voornamelijk bepaald door zorginhoudelijke onderwerpen. De combinatie van bestuurlijk en inhoudelijk perspectief zal de VMZ-leden vakinhoudelijk beter maken, aldus de VMZ.

De ‘nieuwe’ vereniging zal op 1 januari 2016 officieel van start gaan. De VMZ wordt een vereniging voor topfunctionarissen in de zorg die rechtstreeks verantwoording afleggen aan de raad van bestuur en te maken hebben met management- en leiderschapsvraagstukken voor een groot bedrijfsonderdeel.

NVZD

Met het oog op de fusie maakt de VHMZ zich los van de vereniging van zorgbestuurders NVZD, aan wie zij sinds haar oprichting in 2006 verbonden is. Volgens VMZ-voorzitter Jan Willem Pijpers benadrukt dat er geen sprake is van “negatieve sentimenten” jegens de NVZD. “We hadden binnen de NVZD niet de mogelijkheid om ons altijd maximaal te ontplooien, maar op enkele inhoudelijke onderwerpen zetten we graag de samenwerking voort.”

Met de ontvlechting neemt de VHMZ ook afscheid van de oprichtingsgedachte dat zij vooral een springplank is voor aankomend bestuurders. De nieuwe organisatie wil een breed kennis- en ontwikkelingsplatform zijn voor alle topmanagers in de zorg.

Vernieuwing

Als één van de kerndoelstellingen wil de VMZ bijdragen aan bestuurlijke vernieuwing. Volgens de VMZ dwingt de veranderende maatschappelijke context zorgmanagers tot “voortdurende vernieuwing van het bestuurlijk en inhoudelijk denken over de organisatie van zorg”. Zo verschuift het accent in de zorg steeds meer van ‘ziekte en zorgaanbod’ naar ‘functioneren en eigen regie’. Ook moeten zorgaanbieders in een patiëntvolgend systeem van ketenzorg steeds meer samenwerken over de grenzen van de eigen organisatie.

De VMZ verbindt aan deze ontwikkelingen vragen als: hoe groot is de veranderbereidheid en -bekwaamheid binnen organisaties? Is het functiehuis toegesneden op de bedoelde veranderingen? Hoe zijn nieuwe zorgprofessionals gepositioneerd?

Om de fusie te beklinken houden de VHMP en VMP op 20 november onder het motto 'Alles wordt anders' een gezamenlijk najaarscongres.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top