ACTUEEL

Philadelphia informeert 'onjuist en onvolledig'

Stichting Philadelphia heeft het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) onjuist en onvolledig geïnformeerd over de eigen financiële situatie. De maatschappelijke stakeholders zijn daarmee op het verkeerde been gezet. De werkelijke situatie is minder dramatisch dan door het CSZ vastgesteld. Dat schrijft president-commissaris Eelco Brinkman van Espria, waar Phildelphia deel van uitmaakt, in een brief aan de Tweede Kamer.

Extra inkomsten en spaarpotjes

Het CSZ constateerde vorige week dat Philadelphia een verlies heeft geleden van 24 miljoen euro, waardoor het eigen vermogen is uitgehold van bijna 25 miljoen euro tot vier ton. Volgens Brinkman is deze conclusie gebaseerd op onjuiste en onvolledige informatie van de kant Philadelphia c.q. Espria. “Inmiddels is vast komen te staan dat de inkomsten over 2008 vijf miljoen euro hoger zullen zijn”, stelt Brinkman. Het gaat daarbij om bijdragen die Phildelphia van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt voor kleinschalige woonvoorzieningen. Deze zijn volgens Brinkman door het CSZ niet meegewogen. Daarnaast is er een post diverse baten over het hoofd gezien ter waard van twee miljoen euro. “In totaal gaat het om zeven miljoen euro meer inkomsten dan nu zijn opgenomen”, aldus Brinkman.
Bovendien heeft Philadelphia volgens Brinkman nog spaarpotjes in de vorm van particuliere, niet-collectieve financiële  reserves van stichtingen en legaten en schenkingen. Het gaat hierbij om een bedrag van acht miljoen euro, dat door het CSZ niet is meegerekend.

Onvolledige informatievoorziening

Naast kritiek op de onvolledige informatievoorziening door de raad van bestuur, heeft Brinkman ook kritiek op het CSZ. Volgens Brinkman zijn de aanbevelingen niet consistent met de eigenlijke rapportage. Bovendien is een aantal waarnemingen “zeer subjectief van aard en niet beargumenteerd opgenomen.”
En passant wast de raad van commissarissen de handen in onschuld door te onderstrepen dat ze al sinds het voorjaar van 2008 aandringt op een grotere grip op de uitgaven.
Het ministerie van VWS is verbaasd over de brief en ziet vooralsnog geen aanleiding om het CSZ opnieuw aan het werk te zetten. “Je zou verwachten dat de raad van toezicht eerder met dit soort bevindingen was gekomen”, aldus een woordvoerster. “In het hele voortraject is herhaaldelijk informatie uitgewisseld. We hebben niet het idee dat dit aanleiding is om opnieuw onderzoek te doen.”
Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat ze Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal vragen strenger toezicht te houden op Philadelphia. Daarmee wil ze voorkomen dat de kwaliteit van zorg krijgt te leiden van de financiële malaise. De Tweede Kamer buigt zich woensdag over de affaire.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top