Finance

Topsalarissen zorg met ruim 50 duizend euro verlaagd

Topfunctionarissen in de zorg mogen vanaf 1 januari 2016 niet meer dan 179.000 euro bezoldiging ontvangen. Dat laat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De topinkomens in verschillende (semi)publieke sectoren zijn al verlaagd naar 100 procent van het ministerssalaris. Vóór 1 januari 2015 mochten topfunctionarissen nog 130 procent  van een ministerssalaris verdienen, vanaf die datum werd dat 100 procent. Nu gaan ook de bezoldigingen van topfunctionarissen in de resterende sectoren zorg, wonen en wetenschappelijk onderwijs met ruim 50.000 euro naar beneden.

In de sectoren zorg, wonen en wetenschappelijk onderwijs gelden naast de maximumnorm van de Wet Normering Topinkomens (WNT) van 179.000 euro ook staffels (lagere normen). De hoogte van die staffels hangt af van diverse factoren, bijvoorbeeld de omvang van de instelling. De vakministers hebben gebruik gemaakt van een overgangsjaar om deze staffels opnieuw vast te stellen met de sector. Binnen het onderwijs gold dit overgangsjaar alleen voor het wetenschappelijk onderwijs, voor de andere onderwijssectoren geldt al een verlaagd maximum sinds 1 januari 2015. 

Minister Plasterk kondigt ook aan dat hij in december met de evaluatie van de wet komt, drie jaar na de inwerkingtreding. Deze wetsevaluatie wordt meegenomen in de verdere voorbereiding van wetgeving om de reikwijdte van het bezoldigingsmaximum uit te breiden.  

12 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

18 november 2015

Ben niet tegen beperking van extreem hoge inkomens. Vind echter de keuze voor het peil "ministerssalaris" vreemd. Beter is te kiezen voor x maal het laagste salaris binnen het primair proces in de betreffende organisatie.

Simon de Waal

18 november 2015

Het is een begin.. Vind het verzet hiertegen echt absurd. En ministerssalaris is meer dan genoeg.

R. M. Dalmijn

18 november 2015

Het wordt nu echt tijd dat Skipr aandacht gaat besteden aan de overgrote meerderheid van zorgbestuurders die voor €3.600 netto inclusief alles per maand 7 maal 24 h energie , inzicht en inzet leveren.
Veel niet ingevoerden lijken te denken dat aan een ieder een Minister salaris kan worden uitgereikt.
Opvallend overigens dat het salaris van een Minister ongeacht de zwaarte en omvang van de portefeuille wordt bepaald. Om van andere secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden maar te zwijgen.
Ik hoop dat we niet op dit spoor doordraven want dan zijn transfers van gemotiveerde jonge bestuurders naar instellingen die grote behoefte aan hun talenten hebben ernstig bemoeilijkt.
Overigens zie ik in het salarisgebouw ook nog wel een paar hobbels!
Kort en goed ik maak mij zorgen over wetenschap en gezondheidszorg, 2 fundamenten onder de samenleving die Nederland heet. En ik verafschuw de wellust waarmee slecht ingevoerden alles en iedereen als graaiers betitelen.

Olaf Wijman

18 november 2015

Hoezo 'harde' afspraken?

Schneider, Plasterk en Schippers mogen zich diep schamen!

'De eerste uitzondering op de WNT-2 is al direct een feit. Margriet Schneider, bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht, mag het maximale bestuurdersinkomen per 2016 overschrijden. Dat blijkt uit een brief die minister Plasterk naar de Kamer heeft gestuurd.

De raad van toezicht van het UMC Utrecht vroeg de ministers Schippers en Plasterk of er een uitzondering gemaakt kon worden voor de aanstelling van Schneider als bestuursvoorzitter van het academische ziekenhuis'.

R. M. Dalmijn

18 november 2015

En weer laat de heer Wijman zich verleiden tot bespiegelingen in het hoogste segment. Een beschouwing die ook meteen de zwakte van de wet benadrukt; immers een eminente geleerde, een vooraanstaand hoogleraar / opleider is bereid in deze zeer volatiele tijden leiding te geven aan een der grootste gezondheidsinstellingen van Nederland. Meer dan een miljard omzet en 11.200 medewerkers. Met een voortdurende verantwoordelijkheid en tal van interne en externe toezichthouders. Een mens met een publiek hart! Ik ben haar uitzonderlijk dankbaar dat deze voorbeeldige Doctor bereid is , ook voor de Wijmannetjes van deze wereld , deze loodzware taak te volbrengen. Hoe idyllisch is het dokterschap in de periferie .

Olaf Wijman

18 november 2015

Dag meneer Dalmijn. Dat u mevrouw Schneider de hemel in prijst is prima. En ik denk dat niemand haar kwaliteiten als arts etc. zal betwisten en hopelijk gaat zij het net zo goed doen in haar nieuwe functie. Hier staat ze (gelukkig) niet alleen voor en een functie als deze kan en doet niemand alleen. En wat is voor wie loodzwaar? En wel goed begrijpen dat er (dacht ik) afspraken zijn gemaakt met betrekking tot bestuurdersinkomens! Jammer genoeg dus heeft Plasterk de deur nu weer opengezet voor al die andere bestuurders die vinden dat ze ondergewaardeerd worden en denken dat ze bijvoorbeeld in het bedrijfsleven veel meer zouden kunnen verdienen :).

R. M. Dalmijn

19 november 2015

Goedemorgen heer Wijman,

Wellicht wilt u eens reageren op mijn betoog rond het overgrote deel van de zorgbestuurders die zich voor €20,= netto per uur het snot voor de ogen werken ten nutte van de publieke zaak. Dit ondanks schampen en schelden van Facebook gebruikers en een minister van de Kroon dromend in het voertuigje van de staat.
Brengt ons bij de laatste zin van uw betoog. Ik sluit in het geheel niet uit dat getalenteerde betrokken publieke bestuurders bij het toenemen van de waanzin van de wnt kiezen voor het bedrijfsleven. Dat is een aderlating. Als partner binnen een middelgrote juridisch medische adviespraktijk ken ik de bewegingen en kan u verzekeren dat de honorering in de volle breedte van het woord riant is in vergelijking met de door en vele andere zo bestreden waardering voor de publieke zorgbestuurder.

Olaf Wijman

19 november 2015

Dag meneer Dalmijn,
Over de casus UMC Utrecht zijn we het dus eens? En kijk eens naar dit lijstje > http://bit.ly/1YhTSjT > weliswaar enkele jaren oud maar ik denk niet dat de salarissen ondertussen naar beneden zijn bijgesteld. Dus over welke categorie zorgbestuurders heeft u het? ('voor €20,= netto per uur het snot voor de ogen werken'). Verder is het zoals het is (dan inderdaad laten vertrekken naar het bedrijfsleven) en er zijn voldoende ECHT bij de zorg betrokken mensen mét de juiste papieren, kennis en ervaring om het vak van zorgbestuurder goed uit te voeren.

R. M. Dalmijn

19 november 2015

Geachte heer Wijman,

Neen onze meningen in de Utrechtse zaak staan haaks op elkaar; als u had kunnen lezen in mijn eerdere bijdragen.
En inderdaad zou u recente overzichten hebben gelezen dan waren ook u de neerwaartse honoreringen opgevallen. En ja zeer vele bestuurders in de Care sector dragen de voortdurende verantwoordelijkheid voor bruto €100.000 inclusief alles!
En ja ik zie hen tobben en merk in onze praktijk een stijgende frustraties voor de onwetende massa die hen graaipraktijken toedicht.
Ik vrees dat integere publieke bestuurders dezelfde weg gaan als officiene apothekers en huisnotarissen.
Ik moet nu weer wat buiten wnt consulten gaan verrichten ben dus even niet voor Skipr en reageerders beschikbaar.

Olaf Wijman

19 november 2015

Dag meneer Dalwijn. Weet u dat 100.000 euro 3 x modaal is! En hoeveel of beter gezegd hoe weinig mensen dit per jaar krijgen/verdienen? Zowel in publieke functies als in de bedrijvenwereld. Heeeel veel mensen zouden eens met beide benen op de grond moeten gaan staan. Hebben vaak geen idee hoe de echte wereld er uit ziet.

Olaf Wijman

23 november 2015

Wel heel jammer dat heel heel weinig mensen zin hebben of de moeite nemen om te reageren op dit soort zaken > 'er worden afspraken gemaakt en even makkelijk wordt hier weer van afgeweken'. Als mensen hun stem niet meer laten horen en denken het zal wel of ik kan er toch niets aan doen of whatever wat ze denken dan is dat eigenlijk wel heel triest.

Olaf Wijman

27 november 2015

http://bit.ly/1jnyWIq > Voor de heer Dalmijn (en andere geïnteresseerden) een recenter lijstje met salarissen 'van bestuurders in de care die zich voor €20,= netto per uur het snot voor de ogen werken ten nutte van de publieke zaak'.

Top