HRM

'Meer echte banen in de gehandicaptenzorg'

Medewerkers in de gehandicaptenzorg met tijdelijke, kleine contracten krijgen vaker een vaste aanstelling. Dat zijn vakbonden en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland overeengekomen bij onderhandelingen over de nieuwe cao.

Medewerkers krijgen een structurele loonsverhoging van 1,4 procent en een eenmalige uitkering van 0,6 procent. De compensatie voor zware avond- en weekenddiensten (ORT) is verbeterd en wordt doorlopend uitbetaald, ook tijdens verlof. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, zo maakt FNV Zorg en Welzijn bekend.

Verder is overeengekomen dat structureel werk in principe zou moeten worden verricht door werknemers met een vast contract. Het verschil tussen de positie van werknemers met een tijdelijk of flexibel contract en die van werknemers met een vast contract wordt verkleind.

Scholing

De vakbonden en VGN hebben ook nieuwe afspraken gemaakt over de vergoeding bij ontslag. De bestaande regeling en de nieuwe transitievergoeding worden samengevoegd tot één nieuwe regeling. Een deel van de nieuwe vergoeding is een gegarandeerd inkomen dat na het ontslag ineens wordt uitbetaald. Voor de meeste werknemers is dat gelijk aan de huidige wachtgeldregeling. Het overige deel kan besteed worden aan scholing en bemiddeling naar ander werk. Dit kan volgens de wet overigens alleen na instemming van de werknemer, de vakbonden of de medezeggenschap. 

FNV Zorg & Welzijn gaat het resultaat van de cao-onderhandelingen met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland nog wel voorleggen aan haar leden, maar met een positief advies.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top