ACTUEEL

CZ-topman: 'Zorgprofessionals deugen'

Iedereen is het er in theorie over eens dat de patiënt centraal staat. Maar de praktijk is een stuk weerbarstiger, aldus Wim van der Meeren, voorzitter raad van bestuur CZ.

Iedereen wil minder regels, maar in de praktijk moeten er toch weer overal regels voor komen, zegt hij na Voorstelling van Zaken.  “We moeten bereid zijn om met elkaar wat meer risico’s te lopen ten opzichte van de huidige praktijk om echt stappen te maken. “

Goed idee

Tijdens de voorstelling is de suggestie gedaan om na het jaar van de transparantie volgend jaar het jaar van het vertrouwen te maken. Van der Meeren vindt dit een goed idee. “Transparantie wordt zwaar overdreven. Iedereen wil altijd het naadje van de kous weten. Er ontstaat dan veel indekgedrag en dat helpt niet echt. Het gros van de mensen deugt, ook de professionals. We moeten in dialoog vanuit het vertrouwen dat iedereen het goed meent.”

Beperkingen

Aan dat vertrouwen schort het nog wel eens.  “Zorgverleners worden geconfronteerd met beperkingen die ze niet leuk vinden. Het management zegt dan ‘Het moet van de zorgverzekeraar.’ Veel lastige debatten eindigen met ‘Het moet van de zorgverzekeraar’.  We hebben een fantastisch zorgsysteem, maar het is te duur. Er moet nu eenmaal iemand zijn die vraagt of het allemaal niet een beetje minder kan. Die rol heeft de zorgverzekeraar. Echt populair worden we daar niet mee, maar het lijkt te werken.”

 

 

 

 

 

 

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Rutger Plantinga

19 november 2015

Geachte heer van der Meeren,

Veel specialismen in ons ziekenhuis ervaren een groot probleem, waarvoor ik graag uw aandacht vraag.

Er is het laatste anderhalve jaar op grote schaal sprake van verschuiving van tweedelijns zorg van het nabij gelegen academisch ziekenhuis naar de periferie. Naar ik begrijp is dit een landelijke trend, ingegeven door zorgverzekeraars en VWS. Op zich een logische stap, want regelmatig kan zorg hier efficiënter, doelmatiger en dus goedkoper.

Tot zo ver het goede nieuws, want bij deze groei (tot wel 10%) vindt vreemd genoeg geen overheveling van budget plaats. De gevolgen laten zich raden; overbelasting van voorheen goed lopende poliklinieken, onnodig lange toegangs- en wachttijden, ongenoegen bij huisarts en patiënten.

Zou u hier voor 1-1-2016 iets aan kunnen doen? Alvast bedankt voor het gestelde vertrouwen!

Wim van der Meeren

20 november 2015

Geachte heer Plantinga,
Ik heb nog geen zicht op de omvang van het probleem dat u schetst. Probleem is dat de budgetten allemaal onder druk staan en dat we landelijk, met z'n allen (ook NVZ) een akkoord hebben gesloten over de maximale groei. Kosten zijn momenteel in de zorg een groter probleem dan de kwaliteit.
De goede beweging zou zijn dat het ziekenhuis ook weer meer overlaat aan de eerste lijn en zo ruimte creëert voor patiënten die van de academie komen.
Daar zijn ook echt mogelijkheden voor, maar makkelijk is het nooit.

Hennie van Tintelen

23 november 2015

Beste Heer van der Meeren,

Wij juichen een besluit tot het verhogen en vergroten van vertrouwen in de zorgprofessionals toe. De markt, of misschien beter gezegd de zorgvrager heeft behoefte aan passende, deskundige zorg. Deze zorg kan het beste geboden worden vanuit een wederkerige relatie gebaseerd op vertrouwen. Dit leggen we vast in een zorgplan.
Misschien is het raadzaam om met de zorgaanbieders een zorgplan op te stellen waarin regels en maatregelen plaats maken voor vertrouwen en innovatie om de zorg te verbeteren en zelfs goedkoper te maken.
Durf te verbinden en te leren in een klimaat van grote veranderingen voor alle partijen.

Hartelijke groet,
Hennie van Tintelen
Zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant

Top