ACTUEEL

'Artsen moeten zich meer bezighouden met preventie'

Artsenfederatie KNMG wil zich actief gaan inzetten voor preventie van gezondheidsschade en stimulerende maatregelen ter gezondheidsbevordering. De komende jaren concentreert de organisatie zich op de thema’s tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht en voldoende beweging.

Welvaartsziekten, gezondheidsschade die ontstaat door leefgewoonten die samenhangen met de moderne welvaart, veroorzaken een steeds omvangrijkere ziektelast. Volgens de KNMG kan preventie en gezondheidsbevordering de gezondheidsschade deels voorkomen of bestrijden. "Artsen kunnen door een pro-actieve, signalerende en adviserende rol een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van gezondheidsschade en het bevorderen van de algemene gezondheid." Een aanzet hiertoe doet de KNMG in het plan 'Preventie & Gezondheidsbevordering. Een beroepsgroep overstijgende aanpak'.

Niet alleen artsen moeten zich inspannen om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te bevorderen. Als het aan de KNMG ligt, wordt de huidige regelgeving over zout, ongezonde vetten en suikers en de verpakkingen van tabak- en alcoholproducten aangescherpt. De KNMG wil zich op deze onderwerpen meer aansluiten bij de standpunten van de buitenlandse zusterorganisaties en de WHO en WMA (regulering alcoholprijs MUP, regulering reclame).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top