ACTUEEL

'Meer medische professionals nodig in managementfuncties'

Om de zorg in de toekomst hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden moeten medisch professionals meer managementfuncties binnen de zorg gaan bekleden. Dat betoogt Carina Hilders in haar oratie 'Tijd voor Medisch Leiderschap'.

Medisch professionals moeten meer verbinder worden tussen patiënt en steeds complexere zorgomgeving. Om zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en doelmatig te houden is er behoefte aan leiderschap, zodat het managementdomein en het medisch domein met elkaar worden verbonden, aldus Hilders in haar oratie, waarmee zij op vrijdag 20 november 2015 de bijzondere leerstoel Medisch Leiderschap en Management aanvaardt aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Uit recent onderzoek van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) naar de rol van de medisch manager blijkt dat er onder medische professionals vaak nog te weinig waardering is voor managementposities binnen de zorg. Daarnaast ontlenen medisch professionals in managementfuncties hun status vaak nog aan hun medische ervaring en competenties in plaats van managementcompetenties. Hilders pleit ervoor dat professionals in de zorg hun toegevoegde waarde voor de patiënt duidelijk moeten maken in posities binnen en buiten het ziekenhuis. Ook zal er meer tijd en financiële ruimte binnen medische opleidingen en onderwijs moeten worden gemaakt voor de ontwikkeling van managementcompetenties.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

18 november 2015

Eens. Dit is ook een hoeksteen van mijn voorstel voor een patiënt georiënteerd zorgstelsel. De Zorg moet (onder het politieke primaat), welke stelselvariant we ook bedenken, primair bestuurd worden door medische professionals met een lange staat van dienst als 'practitioner'. Het ontbreekt hieraan in het huidige stelsel.

Olaf Wijman

18 november 2015

Hoezo grote voorkeur voor medische professionals in managementfuncties? Hoezo tijd voor medisch leiderschap? Hoezo meer tijd en financiële ruimte maken binnen medische opleidingen en onderwijs? Vraag me ook af in hoeverre medici in opleiding HIER op zitten te wachten. Klinkt te veel als het verhaal van de kleuterjuf die zo goed is in haar werk met kleuters dat ze directeur mag worden van de kleuterschool. 'Schippers :) en schoenmakers blijf bij je leest'.

Joris Jaspers

19 november 2015

Eens, maar alleen als die medisch professional ook daadwerkelijk leiderschap-eigenschappen heeft en/of kan aanleren en niet omdat die zo'n goede arts is.
In technologisch complexe ziekenhuisorganisaties zou trouwens een Ingenieur (ook alleen die met leiderschap-eigenschappen), niet misstaan.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

19 november 2015

In Lean termen zijn de beste leiders degenen die zelf in het werk staan (en/of gestaan hebben). Zij kunnen leidinggevende taken beter uitoefenen, omdat zij het werk zelf kennen en dan weten welke implicaties hun leiderschap heeft.

Dit is in de zorg inderdaad een ondergewaardeerd principe.

Uiteraard betekent dit niet dat alle medici manager moet worden.

Dat is strijdig met een ander Lean principe: dat je talenten moet benutten. Dus geen leiders aanstellen die daarvoor geen talenten, ambitie en aanleg hebben.

Onderwijl hebben wij nu wel te weinig leiders in de zorg met kennis van het medische vak.

Toenemend kom ik jonge specialisten tegen die wel die ambitie hebben. Laten dat degenen zijn die tijdens hun opleiding ook op leiderschap getraind worden!

Top