ACTUEEL

Meetbaar Beter brengt patiënt en arts dichter bij elkaar

Veertien hartcentra en vijf dottercentra hebben onder de noemer Meetbaar Beter een laagdrempelig instrument ontwikkeld waarmee patiënten eenvoudig kunnen zien welke uitkomsten ze van een behandeling mogen verwachten. Volgens Hans van Laarhoven van De Hart&Vaatgroep geeft Meetbaar Beter hiermee een aanzet tot meer gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt.

De aan Meetbaar Beter deelnemende centra laten sinds 2012 ieder jaar de uitkomsten zien van verschillende behandelingen. Primair is de informatie bedoeld als spiegelinformatie voor de deelnemende centra, met als doel het aantoonbaar verbeteren van de zorg, onder meer door het  verspreiden van best practices. Maar van meet af aan heeft Meetbaar Beter zich ook tot doel gesteld om de patiënt beter te informeren. Met de ontwikkeling  van twee robuuste infographics rond dotterbehandelingen en bypassoperaties geeft Meetbaar Beter invulling aan dit streven.

“Gaandeweg hebben we moeten vaststellen dat de oorspronkelijke opzet en weergave van de resultaten prima is voor dokters, de inspectie voor de gezondheidszorgen zorgverzekeraars, maar niet elke patiënt is natuurlijk een arts, data-analist of epidemioloog”, zegt Dennis van Veghel van Meetbaar Beter. “Daarom is nu samen met De Hart&Vaatgroep en Zilveren Kruis een nieuwe vorm ontwikkeld waarin we informatie begrijpelijk kunnen delen, zodat patiënten beter geïnformeerd zijn en beter weten wat ze kunnen verwachten.”

Shared decisions

De infographics geven onder meer inzicht in de kans op overleving, complicaties of een nieuwe operatie binnen een bepaalde periode. Ook kunnen patiënten zien of de resultaten van een ziekenhuis conform verwachting waren.
Maar met de infographics wil Meetbaar Beter meer bieden dan verwachtingsmanagement. Door de patiënt beter en toegankelijker te informeren moet ook het  proces van shared decision making met de arts een impuls krijgen. “Door de te verwachten resultaten van een behandeling op begrijpelijke wijze te delen kunnen patiënten beter geïnformeerd en in samenspraak met hun arts keuzes maken voor een bepaalde behandeling”, reageert Hans van Laarhoven van De Hart&Vaatgroep.

Toekomst

De infographics zijn logischerwijs gebaseerd op gemiddelden. De individuele patiënt wil natuurlijk uiteindelijk weten wat zulke statistieken voor hem of haar persoonlijk betekenen. Met deze wetenschap voort ogen verkent Meetbaar Beter de mogelijkheid van het invoeren van een eigen persoonlijk profiel. Maar, benadrukt Van Veghel, hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met de lastige vertaalslag van medische terminologie naar lekentaal. Zodoende is een gepersonaliseerd profiel voorlopig nog “toekomstmuziek”.

Wel streeft Meetbaar Beter er naar om op korte termijn het bereik van de infographics te vergroten. De eerste versie heeft betrekking op meer dan 80 procent van de dotterprocedures en bypassoperaties die uitgevoerd zijn in hartcentra in Nederland, maar nog niet alle centra kunnen de  benodigde informatie aanleveren. Bovendien wil Meetbaar Beter een volgende versie in samenwerking met patiënten verder worden door ontwikkelen, onder meer door de resultaten van alle mogelijke behandelingen per ziektebeeld te tonen. Dit betekent dat in bijvoorbeeld voor kransslagadervernauwingen dat ook de te verwachten resultaten van een conservatieve behandeling getoond worden.

Op 26 november presenteren de aan Meetbaar Beter deelnemende centra volledig transparant hun resultaten en verbeterprojecten tijdens het Meetbaar Beter Symposium ‘Uitkomsten van zorg als motor voor verbetering’. 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top