ACTUEEL

Cliëntenraad Zuwe Hofpoort vecht fusie alsnog aan

De Clientenraad van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden stapt naar de NZa om de fusie met het St. Antonius ziekenhuis ongedaan te maken. De Clientenraad stelt dat de oorspronkelijke fusieplannen zijn uitgemond in een 'vijandige overname'.

Volgens de cliëntenraad van het Woerdense ziekenhuis is de samenwerking vanuit het Antonius vooral gericht op het vullen van de overcapaciteit van de nieuwbouw van het St. Antonius ziekenhuis ziekenhuis in Leidsche Rijn. Het belang van het Zuwe Hofpoort, en van de Woerdense regio als geheel zou ondergeschikt zijn gemaakt aan de belangen van het Sint Antonius ziekenhuis. Het Zuwe Hofpoort is de grootste werkgever in de regio.

Niets te kiezen

Agnes ten Hoeve, secretaris van de cliëntenraad noemt de stap naar de NZa een ultieme poging om de de fusie in de huidige vorm tegen te houden. "Wij zijn als cliëntenraad niet tegen de fusie, maar wel tegen de uitwerking van deze fusie. Wij hebben als cliëntenraad een alternatief plan aangereikt dat financieel goed haalbaar was, maar dat is nooit ingebracht in de besprekingen. Het leek alsof we konden kiezen, maar er was niets te kiezen."

Het fusietraject tussen het Zuwe Hofpoort ziekenhuis en het St. Antonius ziekenhuis startte in september 2013 en ging niet zonder slag of stoot. In juni 2014 werd in Woerden een petitie gestart voor behoud van het ziekenhuis. Deze petitie werd ondertekend door 14.500 mensen en werd op 11 november 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. Toch werden de fusieplannen doorgezet en zowel de verschillende raden van toezicht als de ACM en NZa gingen akkoord met de fusie.

Bezwaar

Het lijkt alsof de cliëntenraad een voldongen feit aanvecht. De NZa meldde op 7 oktober 2015 dat de fusie goed was verlopen waarna de ziekenhuizen de definitieve fusie op 12 oktober bekend maakten. Ten Hoeve: "Wij hebben de uitspraak van de NZa afgewacht en hebben deze daarna grondig bestudeerd. Na de uitspraak geldt een bezwaartermijn van zes weken." Op 17 november is het bezwaar ingediend bij de afdeling juridische zaken van de NZa. Deze datum ligt net binnen de termijn.

De raad van bestuur is door de advocaat van de cliëntenraad ingelicht over de ondernomen stap. Het overleg tussen de raad van bestuur van het ziekenhuis en de cliëntenraad door de laatste vanwege het hele voortraject opgezegd. In een reactie laat een woordvoerster van het St. Antonius weten dat de NZa "niet over één nacht ijs is gegaan" alvorens op 7 oktober positief te oordelen over de fusie. Hetzelfde geldt wat haar betreft voor de zorginhoudelijke keuzes, zoals de concentratie van klinische functies buiten Woerden. "Er zijn met betrokkenen -waaronder de cliëntenraad0 verschillende scenario's besproken, daar is na overleg een zorgvuldige keuze in gemaakt."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top