ACTUEEL

'Mensen met beperking verdienen meer rechten'

Mensen met een beperking zouden méér rechten moeten krijgen dan mensen zonder beperking. Dat opperde Heleen Dupuis bij haar afscheid als voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg (VGN).

Hoewel de sector er volgens Dupuis goed voor staat, moet de samenleving oog houden voor "het beperkte bestaan" van gehandicapten. "Gehandicapten zijn net als andere mensen lees ik nog vaak. Nou, dat dus juist niet! We moeten gevoelig blijven voor het lijden van de cliënten. Hun leven is niet allemaal leuk en prachtig. Hoe goed je ook voor mensen zorgt, er is altijd ook sprake van lijden. We zijn zó vertrouwd geraakt met hun bestaan, dat we te weinig waarnemen hoe treurig het óók kan zijn. Daar mogen we de ogen nooit voor sluiten."

Geen Maserati’s

Dupuis sprak haar waardering uit voor de betrokkenheid die bestuurders en professionals in de sector gedurende haar zes jaar durende voorzitterschap hebben laten zien. "De sector staat er goed voor", aldus Dupuis. "De inspecteur-generaal heeft me herhaaldelijk laten weten tevreden te zijn over de voortvarendheid en initiatieven van onze instellingen. Dat klopt ook. Als ik zie wat onze leden allemaal ondernemen om het leven van cliënten te verbeteren, daar ben ik na zes jaar nog steeds van onder de indruk. Ook bestuurlijk gezien werken bij onze 165 leden betrokken, inlevende mensen. Tijdens VGN-vergaderingen staan er geen Maserati’s op het parkeerterrein..."

Een voorbeeld van het engagement in de sector is wat Dupuis betreft de ontwikkeling van een kwaliteitskader. "Het besluit om dat zelf te gaan ontwikkelen, was een goed besluit", aldus Dupuis. "We zijn daar inmiddels heel ver in. We hebben ook veel wetenschappelijk onderzoek weten te coördineren en opleidingen ondergebracht bij de stichting die huisartsen en specialisten ouderengeneeskundigen opleidt."

Als laatste daad gaf Dupuis de voorzittershamer over aan haar opvolgster Femke Halsema.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top