ACTUEEL

Pauline Meurs: Patiënt centraal stellen is verschillen accepteren

Als we de patiënt centraal willen stellen, moeten we accepteren dat er in de gezondheidzorg verschillen gaan ontstaan. Dat zei Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, bij het theaterseminar Voorstelling van Zaken.

Er is te veel eenheidsworst, stelde Meurs na afloop van de voorstelling, waar ook de nieuwe Skipr 99 werd bekend gemaakt en haar eigen nummer 1-positie daarin.

"Er is een enorme druk, als er een incident is geweest of als er iets aan de hand is, om toch weer te willen standaardiseren, om duidelijke regels te willen stellen, om helder te hebben: taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden. Ik heb het idee dat met name verzekeraars, maar ook de overheid, dat een ingewikkelde kwestie vinden. Dat maakt dat er dan toch weer een regel komt om weer dat gemiddelde centraal te stellen en om niet te accepteren en te vieren dat afwijken van het protocol veel belangrijker is, als je dat gemotiveerd doet, dan het volgen van het protocol", zei Meurs.

De RVS-voorzitter ziet dat er in zorginstellingen veel aan het veranderen is. "Of het nou de psychiatrie is, de ouderenzorg of het ziekenhuis, (..). Er is veel meer aandacht voor het perspectief van patiënten en dokters en verpleegkundigen zijn zich aan het oriënteren op dat goede gesprek."

Meer van Pauline Meurs over het centraal stellen van de patiënt en het terugdringen van regeldruk en vermijdbare zorg in het interview hieronder.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Gijs van Loef

23 november 2015

De patiënt niet centraal stellen leidt evenzeer tot verschillen

Adrie Kok

23 november 2015

Een verrassende mededeling van de bedenker van de Zorgbrede Governancecode. Zouden zorgorganisaties governance serieus nemen (niet de letter maar de geest) dan lost het doelgroepdenken binnen organisaties zich als vanzelf op. Dan heb je dus in je bloedbaan dat je de allerbeste zorg aan de patient levert met als gevolg dat generieke maatregelen, aansturing, zorgplannen of rapportages hooguit fungeren als uitgangspunt, maar nooit een doel in zichzelf zijn.
En dus ben ik het eens met het commentaar van Gijs van Loef.

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

24 november 2015

Waar Adrie en Gijs aan voorbij gaan is dat je zorgkwaliteit omhoog gaat en zelfs zuiniger kunt gaan werken als je de mens (beter dan de patiënt) centraal stelt. Door je dienstverlening zo in te richten dat je categorieën van behoeften van mensen gaat onderscheiden en daar je maatwerk op toesnijdt, kun je zowel oneindig veel variaties (dus maatwerk) in je aanbod leveren, als heel efficiënt werken. Nu doen we dat vaak niet omdat wij dezelfde behandeling op verschillende mensen willen standaardiseren. Dat lijkt dan of iedereen gelijke behandeling krijgt, maar die behandeling meer wel bij de één dan bij de ander. Daarmee lever je slechtere zorg dan je wilt en zou kunnen, wat weer leidt tot kwaliteitsverlies en hogere kosten om de consequenties daarvan te compenseren.
Drie weken geleden hebben een 40-tal zorg-professionals dat in een ochtend begrepen, zelfs in een vrachtwagenfabriek! Scania. 20 jaar Lean. De schellen vielen de zorgprofesssionals van de ogen dat het op die manier inrichten van je dienstverlening leidt tot uiterst efficiënt, snel en variabel aanbod. Ontelbaar aantal maatwerkvariaties met standaard onderdelen. En hoe onwaarschijnlijk ook: jawel, zij herkenden direct dat deze benaderswijze ook in de zorg toegepast kan worden, zoals ook toenemend gebeurt. Ongelijke behandeling voor ongelijke behoeften van mensen. Maatwerk!

C van Gils

24 november 2015

Deze vrouw, Pauline Meurs, is wel erg dik met zichzelf en met het najagen van baantjes. Zo was ze als voorzitter van ZonMw vorige jaar nog mikpunt van spot als ontvanger van de Mr.Kackadoris prijs van de NvtK.
Niet te veel geloof hechten derhalve aan haar uitspraken

Nienke Nieuwenhuizen

24 november 2015

We slaan met z'n allen weer door naar de andere kant. Diversiteit is leuk, maar de basis van zorg moet wel staan! Een goed bestuurder kan sturen op taakvolwassenheid en beredeneerd afwijken van protocollen en daarnaast wel zorgen dat er gedaan wordt wat gedaan moet worden. We hebben op het moment wel een erg groot vertrouwen in de individuele medewerker.

Glenn Mitrasing

24 november 2015

De patiënt centraal stellen heet dan weer "maatwerk"....

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

26 november 2015

Zijn we het opeens eens Glenn!

Top