ACTUEEL

IC-patiënten Westfriesgasthuis kunnen thuis overlijden

Het Westfriesgasthuis biedt IC-patiënten met een korte levensverwachting sinds kort de mogelijkheid aan om thuis te sterven. Het ziekenhuis brengt hen naar huis en regelt, zo nodig, hulp zodat in de thuissituatie ondersteuning kan worden geboden.

Thuis overlijden was tot voor kort geen optie voor ongeneeslijk zieke patiënten die op de Intensive Care (IC) zijn opgenomen. Vanuit de gedachte 'sterven doe je maar één keer' en 'de patiënt en familie horen een belangrijke stem te hebben hoe en waar het overlijden plaatsvindt', hebben IC-verpleegkundigen van het Westfriesgasthuis het initiatief genomen om het beleid te wijzigen. Het Westfriesgasthuis is het eerste ziekenhuis in de regio en tweede in Nederland die deze mogelijkheid biedt. Het initiatief kreeg de derde prijs bij de uitreiking van de CZ Zorgprijs 2015, die jaarlijks wordt uitgereikt aan innovatieve zorgprojecten.

Op de IC worden mensen behandeld die zo ziek zijn dat hun situatie levensbedreigend is. Hun vitale functies worden continu gemonitord en vaak kunnen ze niet meer zelfstandig ademen. Soms wordt herstel niet meer verwacht en wordt de behandeling gestaakt. Het gewijzigde beleid richt zich op die IC-patiënten voor wie verdere behandeling geen zin meer heeft en van wie verwacht wordt dat zij bij stoppen van de behandeling snel komen te overlijden. In overleg met de patiënt en de familie wordt de keuze om thuis te sterven besproken. Zo moet het mogelijk zijn qua vervoer en de situatie thuis.

Ondersteuning

De verpleegtechnische hulpmiddelen en thuiszorg moeten bijvoorbeeld goed geregeld worden. Daarnaast moet de huisarts de nodige ondersteuning kunnen bieden. Het Westfriesgasthuis is in overleg met de Westfriese Huisartsenorganisatie (WFHO) het protocol verder aan het ontwikkelen. Vaak kan het binnen een dag geregeld worden dat een patiënt naar huis kan. Soms gaat een verpleegkundige van de IC en een arts-assistent mee om in de thuissituatie ondersteuning te bieden. De kosten vallen volgens het ziekenhuis binnen de zorgverzekering.

Inmiddels hebben drie Westfriese IC-patiënten thuis kunnen sterven. Families, en patiënten zelf, hebben de mogelijkheid als heel waardevol ervaren en nog mooie, laatste uren beleefd in de eigen omgeving, aldus het Westfriesgasthuis. Of zoals een nabestaande het verwoordde: "Ik heb me gedragen gevoeld."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top