ACTUEEL

Weinig resistentie tegen antibiotica in huisartsenpraktijken

De bacterie Staphylococcus aureus is bij huisartspatiënten minder vaak resistent tegen antibiotica dan bij ziekenhuispatiënten. Resistentie tegen penicilline komt wel vaak voor (gemiddeld 73 procent), tegen veel andere antibiotica is dat minder dan 10 procent. Dat blijkt uit Europees onderzoek bij het NIVEL, onderzoeksinsituut voor de zorg.

Dit betekent dat er nog veel mogelijkheden zijn om huidinfecties die vaak door deze bacterie worden veroorzaakt te behandelen. Huisartsen kiezen hiervoor ook vaak de juiste middelen, zo is ook gebleken uit het NIVEL-onderzoek waarop Evelien van Bijnen op 20 november promoveerde aan de Vrije Universiteit.

"Door resistentie tegen antibiotica zijn er minder effectieve middelen beschikbaar voor de behandeling van bepaalde bacteriële infecties, wat leidt tot verhoogde ziektelast, sterfte en kosten. Tegelijkertijd worden er nauwelijks meer nieuwe antibiotica ontwikkeld door de farmaceutische industrie", stelt Evelien van Bijnen. "Daarom moeten we verstandig omgaan met de antibiotica die we nu hebben: niet te veel voorschrijven, en wanneer je voorschrijft, een effectieve variant."

Penicilline

De meeste infecties worden veroorzaakt door commensale bacteriën uit ons eigen lichaam. Van Bijnen onderzocht de resistentie van deze bacteriën in negen Europese landen: Oostenrijk, België, Kroatië, Frankrijk, Hongarije, Zweden, Spanje, Engeland, Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op verzameld neusslijm van ruim 32.000 huisartspatiënten die op dat moment geen infectie hadden. Laboratoriumanalyses gaven aan dat, hoewel er verschillen zijn in Europa, S. aureus in het algemeen in hoge mate resistent is tegen penicilline, en nauwelijks tegen andere antibiotica. Risicofactoren voor dragerschap van een resistente bacterie zijn bijvoorbeeld werken in de gezondheidszorg, leeftijd en penicillinevoorschriften.

Huidinfecties

Huidinfecties worden vaak veroorzaakt door S. aureus: deze dienen dus niet met penicilline behandeld te worden. Dit advies heeft zijn weg al gevonden naar de behandelrichtlijnen voor de eerstelijnszorg: hierin worden in plaats van penicilline andere wel effectieve soorten antibiotica aangeraden. De voorschrijfgegevens van de deelnemende huisartsen (20 per land) laten zien dat er veel verschillende antibiotica worden voorgeschreven, en ook in verschillende doses, maar dat de huisartsen vaak wel kiezen voor een effectieve variant.

Landsgrenzen

Nederland, Denemarken en Zweden waar de resistentie lager is en minder antibiotica worden voorgeschreven, zijn ook de landen die als eerste een uitgebreid surveillance systeem hebben opgezet. “Aangezien bacteriën zich weinig aantrekken van de landsgrenzen”, verklaart Van Bijnen, “is het van belang internationaal samen te werken. Tegelijkertijd moeten de behandelingen afgestemd blijven op de lokale situatie om zo de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top