ACTUEEL

'Meld wachttijden in de ggz bij de verzekeraar'

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept mensen die in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) op een wachtlijst terechtkomen, op om dat te melden bij hun zorgverzekeraar. De verzekeraar heeft zorgplicht en moet een verzekerde als die dat wil doorverwijzen naar een zorgaanbieder die wel op korte termijn ruimte heeft.

De NZa heeft de wachttijden in de gespecialiseerde ggz in kaart gebracht door zowel consumenten, zorgaanbieders als verzekeraars naar hun ervaringen te vragen. Consumenten melden dat zij vooral bij bepaalde diagnoses langer moeten wachten dan de afgesproken normtijd. Zo moeten cliënten met een autistische stoornis het vaakst langer dan zes weken wachten op de start van de behandeling. Overigens geeft 67 procent van de mensen aan dat zij binnen vier weken terecht kan bij een zorgverlener, en dat binnen zes weken de behandeling begint.

Zorgaanbieders zien vooral wachttijden voor de diagnoses persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen en autisme. Er is echter geen compleet overzicht van de actuele wachttijden in de ggz. Niet alle zorgaanbieders melden het aan verzekeraars als patiënten langer dan de normtijd moeten wachten. Patiënten trekken daarnaast zelden aan de bel bij hun verzekeraar als ze lang op een wachtlijst terecht komen. Daardoor hebben verzekeraars onvoldoende zicht op de wachttijden en kunnen dan moeilijk een alternatief aanbieden voor de patiënt. Verzekeraars kopen landelijk gezien bij voldoende aanbieders ggz-zorg in, maar verdelen de budgetten volgens de NZa niet goed over de zorgaanbieders.

Actie

Goede informatie over wachttijden is "cruciaal", aldus de zorgautoriteit, zodat mensen die ggz-zorg nodig hebben tijdig geholpen worden. Daarvoor moeten alle partijen in de ggz in actie komen. Zorgaanbieders en verzekeraars moeten consumenten informeren dat hun verzekeraar kan bemiddelen als zij lang moeten wachten op een ggz-behandeling.  Zorgaanbieders moeten de wachttijden op hun website melden. Nu is dat alleen verplicht voor aanbieders die hulp bieden aan patiënten die niet in een instelling zijn opgenomen.

De NZa wil dat voor alle aanbieders in de ggz verplichten. Zorgaanbieders dienen hun wachttijden te melden aan verzekeraars. Verzekeraars kunnen daarop bij hen nagaan wat de oorzaak daarvan is, en zo nodig extra ggz-zorg inkopen voor hun verzekerden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top