HRM

'Zorg beter en goedkoper door hoogopgeleide verpleegkundige'

'Zorg beter en goedkoper door hoogopgeleide verpleegkundige'

Het project Verpleegkundige Topzorg Noord-Nederland moet nog van start gaan, maar nu al klinkt de roep om een landelijke uitrol. De nieuwe aanpak moet specialistische, verpleegkundige kennis toegankelijk maken en verspreiden. Het inzetten van hoogopgeleide verpleegkundigen zou namelijk leiden tot betere én goedkopere zorg.

Het initiatief om verpleegkundige topzorg te gaan leveren in de Noordelijke regio is ontstaan vanuit het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het plan is ontwikkeld door de initiatiefnemers Jintiene Zeilstra en Katy van Hasselt. Het doel: hoogwaardige verpleegkundige zorg en kennis ter beschikking stellen aan zorgorganisaties in de regio.

Wondzorg

De nadruk zal in eerste instantie liggen op complexe wondzorg. De kwaliteit daarvan holt namelijk achteruit, met name door het gebrek aan continuïteit en regie, de marktwerking in de zorg, en de versplintering op de thuiszorgmarkt. Kleine thuiszorgorganisaties hebben vaak niet de financiële middelen of de expertise in huis voor complexe wondzorg, stelt projectleider Katy van Hasselt.

Maar ook in verpleeghuizen en ziekenhuizen schort het nogal eens aan verpleegkundige expertise. "De uitvoering van complexe wondzorg is enorm  verspreid, over verschillende medische disciplines, maar ook binnen de verpleegkunde”, zegt Van Hasselt. "Een bijkomend probleem is dat dan vaak ook de verkeerde medische hulpmiddelen worden gebruikt, of ze worden verkeerd toegepast, waardoor wonden nog langzamer genezen."

Over dat laatste trok ook beroepsvereniging V&VN al aan de bel. Door het gebrek aan deskundigheid en verkeerd gebruik van middelen genezen wonden langzamer dan nodig en ontstaan voor de patiënt nog meer problemen: doorliggen, vallen, afhankelijkheid enzovoort.

Foute financiële prikkels

De zorg wordt niet alleen slechter, maar ook duurder, stellen de initiatiefnemers van Verpleegkundige Topzorg Noord-Nederland. Financiering geschiedt nu niet op basis van het eindresultaat, maar op het aantal uren zorg dat is geleverd. Volgens Zeilstra is dat de verkeerde prikkel. Daarom wordt ook overleg gevoerd met zorgverzekeraars over een andere manier om de zorg te declareren.

"Achmea en Menzis zijn al in het project gestapt", zegt Van Hasselt. "Het eerste jaar zal gelijk ook onderzoek plaats vinden naar de wondzorg en hoe de kosten daarvan zich ontwikkelen binnen het project. Met die resultaten hopen we met de zorgverzekeraars afspraken te maken over tariefbepaling."

Strakke regie

De projectleiders benadrukken dat het niet nóg een centrum voor specialistische wondzorg wordt, waar vooral kennis wordt geconcentreerd. Er komt weliswaar een zelfstandig bedrijf, maar geen eigen pand. "Wij willen zo veel mogelijk bij de mensen thuis werken en juist niet dat zij naar ons toe moeten komen", zegt Van Hasselt. "Ook willen we met dit project juist over de muren binnen de sector heen. Daarom worden er spreekuren met verpleegkundigen georganiseerd in de anderhalvelijnszorg en op de afdelingen plastisch chirurgie en dermatologie van het UMCG. De specialisten daar zullen patiënten met een geruster hart naar huis sturen als ze weten dat een gespecialiseerde verpleegkundige daar de wondzorg verder begeleidt. Dat verkort ook weer ziekenhuisopnames."

Het is ook niet de bedoeling dat het centrum gaat concurreren met thuiszorgorganisaties, maar juist gaat samenwerken. "Met veel van de thuiszorgorganisaties uit de regio zijn we dan ook al in gesprek, zoals TSN, Buurtzorg, Thuiszorg Dichtbij, Meander,  Icare en Interzorg. Hetzelfde geldt voor verpleeghuizen, ook daar zijn we al mee in gesprek. Voor verpleegkundigen moet het project ook kansen bieden om zich te specialiseren. De meeste verpleegkundigen zijn nog altijd generalisten", aldus Zeilstra.

Van belang is wel dat er vanuit het 'centrum' strakke regie wordt gevoerd. Wondzorg moet volgens de nieuwe werkwijze weliswaar zo veel mogelijk in de eerste lijn plaatsvinden, maar behandelingen moeten ook afgestemd worden met de medisch specialist en/of huisarts. De toepassing van e-health en een uitgebreid wond-epd, toegankelijk voor alle betrokken professionals en geschikt voor het doen van onderzoek, moet dit proces ondersteunen.

Dit alles moet verspilling voorkomen. Standaardiseren, gerichte inkoop en inzet hoge deskundigheid moeten de efficiëntie verhogen.

Navolging

Het project Verpleegkundige Topzorg Noord-Nederland begint nu met de wondzorg, maar de initiatiefnemers blikken ook al verder vooruit. "Wij zien dat dit model en onze visie ook heel geschikt is voor bijvoorbeeld stomazorg, zorg voor obese patiënten, incontinentiezorg, oncologische zorg, etc."

Het project heeft ook buiten de regio en buiten de zorgsector de aandacht getrokken. De Tweede Kamer nam vorige week een motie aan om in ieder geval te onderzoeken of de Noord-Nederlandse ideeën landelijk navolging zouden kunnen krijgen. De motie was ingediend door de Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Kees van der Staaij (SGP).

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

23 november 2015

Eindelijk! Roep al een aantal jaren dat de specialistische verpleegkundige kennis heel hard nodig buiten het ziekenhuis ingezet zou moeten worden. Vooral in de verpleeghuizen.

Janet van Dordrecht

24 november 2015

ZorgBrug feliciteert Jintiene Zeilstra en Katy van Hasselt met het project Verpleegkundige Topzorg in Noord-Nederland.
ZorgBrug heeft gespecialiseerde verpleegkundigen uit de 1ste en 2e lijn samengevoegd. En levert daarmee gespecialiseerde verpleegkundige zorg en kennis, thuis en in het ziekenhuis. We hebben 15 jaar ervaring met alle chronische aandoeningen, palliatieve zorg en medisch specialistische verpleging thuis. Zorgverzekeraar VGZ, Thuiszorgorganisatie Fundis en het Groene Hart Ziekenhuis hebben hierin een centrale rol gespeeld in samenwerking met het Transmuraal Netwerk Midden Holland. Onderzoek in 2012 toonde geen grotere doelmatigheid aan wel meer kwaliteit van zorg en zeer tevreden patiënten.

We zijn gaarne bereid tot meedenken zodat we in gezamenlijkheid een lans kunnen breken voor deze specialistische zorg.

Voor meer informatie: www.zorgbrug.nl

Tonny de Groot

5 januari 2016

ik werk sinds 2001 als Transmuraal Wondconsulent in Zoetermeer zowel in de 1e als de 2e lijn, prachtig, iedereen tevreden, client, arts, (wijk) vpk etc. kwaliteit wondzorg op hoog peil, kostenbesparend omdat we oa door het ZN formulier zelf de verbandmaterialen voorschrijven en er niet klakkeloos bij besteld kan worden. Helaas is er een bekostigingsprobleem, consulten in verpleeg - en verzorgingshuizen moeten uit de dagprijs betaald worden terwijl de huisarts gratis is. Wij hebben zeker meerwaarde, kijken niet alleen naar de wond maar ook naar oorzaak, hulpmiddelen etc. vervolgen de client door alle muren van de zorg heen op de lokatie waar dat t beste is. Er zijn al zoveel rapporten geschreven die aantonen dat dit de goede manier van werken is...Er is een NZA beleidsregel Regiefunctie wondzorg die bijna nergens ingekocht wordt.
De zorgverzekeraars in regio Zoetermeer laten nu toe dat onze manier van werken, welke kostenbesparend en kwaliteitsverhogend zijn, teniet wordt gedaan omdat niemand het wil betalen. Cliënten gaan hierdoor onnodig naar de duurdere 2e lijn, als t moet met een ambulance, ik hoop dat politiek en zorgverzekeraars wakker worden voordat het te laat is en alle specialistische kennis verloren gaat. Noord Nederland, succes met het project!

Top