HRM

Reinier van Arkel schrapt 160 banen

Reinier van Arkel schrapt voor volgend jaar 160 arbeidsplaatsen. De ggz-instelling moet bezuinigen, vooral omdat zij minder geld van gemeenten krijgt voor de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (onder meer voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Ook zijn er minder inkomsten vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en justitie, zo meldt het Brabants Dagblad.

Eind 2013 heeft Reinier van Arkel al een forse bezuiniging aangekondigd van 6 miljoen euro voor 2014. Ook werden toen al ruim 90 fte's geschrapt.

De Brabantse ggz-instelling leed 2013 een verlies van drie miljoen euro. Dit bleek uit de jaarrekening die de instelling op 16 april 2015 inleverde. In 2012 boekte Reinier van Arkel nog een winst van 2,6 miljoen euro. De bedrijfslasten stegen in 2013 van 110 miljoen naar 117 miljoen. Met name de personeelskosten waren daar met 3,5 miljoen stijging debet aan.

Reinier van Arkel levert jaarlijks psychiatrische hulp aan zo'n 11.000 cliënten in Brabant. Bij de instelling zijn nu ongeveer 1800 mensen in dienst.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top