ACTUEEL

Hogere sterfte op lange termijn bij jonge vrouwen na hartinfarct

Jongere vrouwen die een hartinfarct of beroerte overleven, hebben op de lange termijn een verhoogde kans op ziekte en overlijden, blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in JAMA Internal Medicine. "Ons onderzoek wijst erop dat het voor deze groep levenslang essentieel blijft om een nieuwe hartinfarct of beroerte te proberen te voorkomen", aldus Frits Rosendaal van het LUMC.

Om de langetermijngevolgen van een hartinfarct of beroerte te bestuderen, vergeleken de onderzoekers twee groepen vrouwen met elkaar. Bijna vierhonderd vrouwen die een hartinfarct of beroerte overleefden (gemiddeld 41 jaar) werden afgezet tegen een controlegroep van bijna achthonderd vrouwen die geen hartinfarct of beroerte hadden gehad (gemiddeld 48 jaar). De onderzoekers volgden de vrouwen ongeveer twintig jaar. De jaarlijkse sterfte bij vrouwen die een hartinfarct overleefden bleek 3,7 keer zo hoog als in de controlegroep; voor vrouwen die een beroerte overleefden was de sterfte 1,8 keer zo hoog.

"De verhoogde kans op overlijden bleek vooral te wijten aan nieuwe hartinfarcten of beroertes", aldus de onderzoekers. Ook niet-fatale hartinfarcten en beroertes kwamen veel vaker voor bij de vrouwen die eerder een hartaanval of beroerte overleefden. Overigens was na twintig jaar het merendeel van de vrouwen (90 procent met herseninfarct, 80 procent met beroerte) nog wel in leven. Onderzoeker Bob Siegerink (thans van Charité in Berlijn): "Opvallend is dat nieuwe hartinfarcten vooral voorkwamen bij de vrouwen met een eerder hartinfarct, en nieuwe beroertes bij vrouwen met een eerdere beroerte." Deze studie wijst er volgens hem op dat hartinfarcten en beroertes op een andere manier ontstaan, in ieder geval bij jonge vrouwen."

Keerzijde

Door betere zorg is de sterfte na een beroerte of hartaanval in de afgelopen decennia gedaald. De keerzijde van dit succes is dat de overlevenden moeten leven met een hoge ziektelast, wat vooral een grote belasting is voor mensen die op jonge leeftijd werden getroffen. "We weten niet zo goed waarom het risico hoog blijft: is dit de schade van de eerste ziekte, zijn het erfelijke factoren, of risicofactoren waar wat aan te doen is?”, aldus Frits Rosendaal. "Het blijft in elk geval van groot belang dat deze vrouwen onder medische controle blijven, en dat ze een zo gezond mogelijke levensstijl nastreven."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top