ACTUEEL

Zorgvraagzwaarte-indicator in ggz per 1 januari weer verplicht

Ggz-instellingen zijn vanaf 1 januari verplicht om de zorgvraagzwaarte van patiënten te melden bij het declareren van kosten. Dat kan nu zonder de privacy van de patiënt te schenden, schrijft minister Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe Regeling aanlevering zorgvraagzwaarte GGZ is opgesteld door de brancheorganisaties in de ggz, waaronder de Nederlandse vereniging voor psychiatrie en GGZ Nederland. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een advies uitgebracht.

In de nieuwe procedure sturen ggz-instellingen hun rekeningen door naar declaratieportal Vecozo met vermelding van de zorgvraagzwaarte-indicator. Vecozo haalt de indicator eraf en stuurt de nota daarna door naar de zorgverzekeraar. De indicatoren stuurt Vecozo naar zorginformatiebureau Vektis, die ze groepeert per zorgverlener. Vektis stuurt deze informatie zonder patiëntgegevens naar zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het Zorginstituut Nederland krijgt de zorgvraagzwaarte-indicatoren ook te zien. Zowel Vektis als Vecozo treden op als ‘trusted third party’, zo meldt ook nieuwssite Medisch Contact.

De ggz werd in 2014 al verplicht om de zorgvraagzwaarte te meldem, maar dat leidde tot protest, waarna de regeling werd ingetrokken tot er een betere zou zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top