Finance

NZa focust op fysiotherapie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft op dit moment extra aandacht aan het goed in rekening brengen van fysiotherapiebehandelingen. Aanleiding om te focussen op de sector fysiotherapie zijn vragen van verzekerden over declaraties en signalen dat verschillende behandelingen mogelijk verkeerd in rekening worden gebracht.

Toezichthouders van de NZa gaan langs bij verschillende fysiotherapiepraktijken om te controleren of ze behandelingen op juiste wijze declareren. Tijdens deze aangekondigde bezoeken spreken zij met de praktijkhouders en nemen ze de administratie door. De bedrijfsbezoeken vinden plaats in heel Nederland. Op dit moment maakt de NZa geen namen en locaties bekend.

Daarnaast voert de NZa een breder onderzoek uit naar de bereidheid van fysiotherapeuten om de regels voor het declareren van zorg na te leven. Door het houden van interviews met fysiotherapeuten krijgt de NZa inzicht of fysiotherapeuten zich wel of niet houden aan de vastgestelde regels. De NZa publiceert de uitkomsten van dit onderzoek begin 2016.

Signalen

De vijf meest voorkomende signalen die de NZa krijgt over de rekening van de fysiotherapeut, zijn: de fysiotherapeut declareert ten onrechte een toeslag; de fysiotherapeut knipt een lang consult in tweeën en declareert twee consulten; de fysiotherapeut declareert groepstherapie als individuele therapie declareert; de fysiotherapeut brengt duurdere behandelingen in rekening dan daadwerkelijk geleverd is; en de fysiotherapeut brengt zorg onterecht ten laste van de basisverzekering. Dit laatste kan bijvoorbeeld door een behandeling bij een chronische aandoening in rekening te brengen terwijl er geen sprake is van een chronische aandoening.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim van der Meeren

26 november 2015

Beetje vreemd: wij vinden het doen van zogenaamde materiële controle echt onze rol, als zorgverzekeraar.

Top