ACTUEEL

Aantal gemoedsbezwaarden zorgverzekering daalt licht

Het aantal mensen dat om principiële redenen geen zorgverzekering afsloot in 2014 laat weinig verschil zien in vergelijking met 2013. Het aantal nam af met 62 mensen naar 12.504 geregistreerde gemoedsbezwaarden.

Dit meldt vergelijkingssite Vergelijken-zorgverzekering.net.

Gemoedsbezwaarden moeten bijdragevervangende belasting betalen aan de Belastingdienst, die deze belasting weer overhandigt aan Zorginstituut Nederland. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten die worden gemaakt voor medische zorg. Gemoedsbezwaarden bouwen een spaartegoed op met de bijdrage die zij moeten leveren. Van dat spaartegoed ging altijd een deel naar het Zorgverzekeringsfonds. Per 1 januari 2015 is de bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds afgeschaft en dit houdt in dat gemoedsbezwaarden meer spaartegoed overhoudt om medische zorg te bekostigen. Echte veranderingen worden pas in 2016 zichtbaar, wanneer de Belastingdienst de bijdrage heeft doorgegeven die gemoedsbezwaarden in 2015 hebben geleverd.

Volgens de vergelijkingssite werd verwacht dat de stijging van voor 2013 zou doorzetten. Maar dat is dus niet gebeurd. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vanaf 1 januari 2015 niet meer van toepassing is. De onderdelen in de zorg van de AWBZ zitten sindsdien bij andere wetten inbegrepen. Deze verandering zou kunnen zorgen voor extra kosten die gemoedsbezwaarden moeten betalen voor medische zorg. Maar omdat er ook geen bijdrage aan het Zorgverzekeringsfonds meer nodig is, is het geen reden geweest voor gemoedsbezwaarden om zich toch te gaan verzekeren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

27 november 2015

Als dit iedereen eens zou gaan doen?


Hebben we dan niet meteen de onheuse taken van kwaliteit- en volume-bewaking van de zorg bij zorgverzekeraars opgelost en solidariteit die zorgverzekeraars aan het terugdraaien zijn terug?

Top