ACTUEEL

Inspecties kritisch over meldpunt huiselijk geweld Gelderland

Veilig Thuis Gelderland-Zuid (VTGZ) voldoet volgens de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg op 16 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader niet. Professionals houden onvoldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens en VTGZ zet in onvoldoende mate gekwalificeerde professionals in.

Professionals zorgen er volgens de inspecties in 'beperkte mate' voor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. VTGZ treedt bij acute onveiligheid actief op, er is een piketdienst, de medewerkers zijn voldoende toegerust om met acuut onveilige situaties om te gaan. Maar er wordt niet structureel multidisciplinair bepaald hoe te handelen bij acute onveiligheid, omdat niet altijd een vertrouwensarts of gedragswetenschapper beschikbaar is en omdat dit nog geen onderdeel is van het werkproces.

Een ander punt van kritiek is de inzetbaarheid van medewerkers buiten kantooruren. VTGZ is weliswaar dag en nacht bereikbaar en buiten kantoortijden kunnen bellers via een callcenter doorgezet worden naar de spoedeisende zorg van Jeugdbescherming Gelderland. Maar buiten kantoortijden is geen enkele medewerker van VTGZ inzetbaar voor de bij wet aan Veilig Thuis opgedragen handelingen.

Verbeterplan

VTGZ moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen. Inmiddels heeft Veilig Thuis Gelderland-Zuid verbeteringen in gang gezet en hebben de inspecties een verbeterplan ontvangen. De inspecties verwachten dat Veilig Thuis Gelderland-Zuid een interne audit uitvoert naar de benodigde verbeterpunten en daarover aan de inspecties rapporteert vóór 28 februari 2016.

VTGZ is een samenwerkingsverband tussen zeventien gemeenten in Gelderland-Zuid met als taak het creëren van een veilige thuissituatie. Sinds 1 januari zijn gemeenten wettelijk verplicht dit te doen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top