ACTUEEL

'Wijkteams moeten elkaar spiegelen'

Adviezen van sociale wijkteams moeten – geanomiseerd – aan andere wijkteams worden voorgelegd. Hiermee kunnen teams elkaar scherp houden bij de toewijzing van zorg en ondersteuning. Dit heeft de onafhankelijke Kwaliteitscommissie Zorg van de gemeente Den Haag aan het college geadviseerd.

Dit meldt Binnenlands Bestuur.

De commissie, ingesteld door het college, adviseert sinds dit jaar gevraagd en ongevraagd over de manier waarop de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de praktijk wordt uitgevoerd in Den Haag. Daarnaast moet zij belemmeringen signaleren bij initiatieven van inwoners Hagenaars die hun eigen hulp en zorg willen regelen. "Je leert het meest van elkaar en je laat het de medewerkers van de wijkteams zelf doen", zegt Hans Klein Breteler, voorzitter van de Kwaliteitscommissie en voormalig CDA-senator. "Hoe dit verder moet worden georganiseerd en ingericht, is aan de gemeente."

Terugblikkend op de eerste elf maanden van de decentralisatie stelt Klein Breteler: "Het gaat op zich goed". Dat is volgens hem mede te danken aan de beleidskeuze van Den Haag om 2015 een echt overgangsjaar te laten zijn, zonder drastische veranderingen. Wel blijkt de aanvraagprocedure wat belemmerend te werken. De aanvraagformulieren zijn ingewikkeld en onduidelijk. Daarnaast is er onvoldoende zicht op mensen met een verstandelijke beperking en inwoners die psychische klachten hebben. De vroegsignalering kan eveneens beter, constateert de commissie.

Daar zet de commissievoorzitter tegenover: "Binnen zes weken na een aanvraag voor een maatwerkvoorziening, komt het sociale wijkteam met een beschikking." Ook wijst Klein Breteler erop dat er op de 1.430 beschikkingen voor individuele voorzieningen die dit jaar zijn afgegeven, vijftig klachten zijn ingediend. Dit stemt de commissie tot tevredenheid.

Meer hectiek

De commissie verwacht komend jaar meer hectiek dan in 2015. Dan zullen zeker voor de inwoners die een herindicatie krijgen de veranderingen tastbaar worden. Het gaat om herindicaties van mensen die nu nog volgens het overgangsrecht dezelfde zorg en ondersteuning krijgen als onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten. Speerpunt voor 2016 is voor de commissie onder meer innovatie om zelfredzaamheid van burgers te bevorderen en het benutten en stimuleren van burgerinitiatieven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top