Finance

Onderzoek naar ontslagvergoedingen ZorgSaam

Het CIBG heeft een onderzoek lopen naar een mogelijke overtreding met betrekking tot ontslagvergoedingen bij zorgorganisatie ZorgSaam. Dit schrijft minister Edith Schippers (VWS) in antwoord op Kamervragen van SP-Kamerlid Henk van Gerven.

De aanleiding van de vragen is het bericht waarin Skipr melding maakte van de vertrekpremies van de in 2014 opgestapte rvb-voorzitter Paul Rademacher en rvb-lid Joep Paulides. Zij kregen in totaal zo’n zeven ton mee, terwijl de raad van bestuur verantwoordelijk was gesteld voor de slechte financiële resultaten: ZorgSaam boekte in 2014 twaalf miljoen euro verlies.

Naar nu blijkt, onderzoekt het CIBG momenteel de vertrekpremies. Het CIBG is toezichthouder c.q. handhaver waar het de uitvoering van de WNT voor de zorgsector betreft. SP’er Van Gerven heeft aan de minister gevraagd hoe het kan dat de ontslagvergoeding van Rademacher anderhalve ton hoger uitvalt dan eerder door het Scheidsgerecht gezondheidszorg was vastgesteld. Zij antwoordt dat de WNT instellingen weliswaar verplicht de uitkeringen in verband met het dienstverband van topfunctionarissen op te nemen in de jaarrekening, maar dat daarbij niet hoeft te worden hoe het bedrag tot stand gekomen is.

Ontslagen

Rvb-voorzitter Paul Rademacher werd in september 2014 ontslagen. In april 2015 werd bekend dat ZorgSaam een ontslagpremie van 239.000 euro aan hem had toegekend, conform een uitspraak van het Scheidsgerecht gezondheidszorg. In november bleek dat dit bedrag flink hoger was uitgevallen: 396.018 euro. Waar de extra ontslagvergoeding van 157.000 vandaan komt is niet uit het jaarverslag te herleiden. De ontslagvergoeding komt bovenop de reguliere bezoldiging van 203.670 euro die Rademaker ontving.

Joep Paulides werd in december 2014 ontslagen door de raad van toezicht van ZorgSaam. In november jongstleden bleek dat de rvt Paulides in totaal 302.140 euro aan ontslagvergoedingen heeft toegekend. Het bedrag ligt boven de maximum WNT-norm voor ontslaguitkering van 75.000 euro omdat de afspraken vallen onder het overgangsrecht. Daarnaast ontving Paulides in 2014 ook zijn reguliere bezoldiging van 243.762 euro.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

1 december 2015

Prima actie van van SP-Kamerlid Henk van Gerven en CIBG

Edo Paardekooper Overman

3 december 2015

't is weer bij de beesten af ... Wanneer houdt dit nu eens op !?! ... Edith!

Olaf Wijman

6 december 2015

Hele enge mensen! >
'Zij kregen in totaal zo’n zeven ton mee, terwijl de raad van bestuur verantwoordelijk was gesteld voor de slechte financiële resultaten: ZorgSaam boekte in 2014 twaalf miljoen euro verlies'.

Top