ACTUEEL

IGZ: farmaceuten beïnvloeden behandelrichtlijnen

De farmaceutische industrie en medici zijn nog steeds te veel met elkaar verweven. Zo hebben de pillenfabrikanten nog steeds nauwe banden met medici en wetenschappers die de richtlijnen vaststelden die dokters gebruiken bij het voorschrijven van medicijnen. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

'Schijn van beïnvloeding'

De inspectie onderzocht zes werkgroepen die richtlijnen ontwikkelen. Bij één van deze werkgroepen is de farmaceutische industrie betrokken bij het ontwikkelen van behandelrichtlijnen, ontdekte de IGZ. “Bij vijf van de zes onderzochte richtlijnen werd de schijn gewekt dat er sprake was van beïnvloeding”, aldus de IGZ.

Middelen 'in de markt' zetten

Volgens de inspectie komt het voor dat de farmaceutische industrie aan ziekenhuizen geneesmiddelen in eerste instantie goedkoop aanbiedt om er voor te zorgen dat het geneesmiddel 'in de markt' wordt gezet en blijft. Hiermee is niet gegarandeerd dat patiënten het best passende medicijn krijgen. Als patiënten later het ziekenhuis verlaten, bestaat de kans dat het medicijn automatisch ook door huisartsen worden voorgeschreven.

Veelgebruikte medicijnen

Het gaat om geneesmiddelen die veel gebruikt worden, zoals geneesmiddelen tegen suikerziekte en antidepressiva. Richtlijnontwikkelaars nodigen soms farmaceutische bedrijven uit om toe te lichten waarom hun geneesmiddelen in een richtlijn opgenomen zouden moeten worden. Ook onderhoudt de farmaceutische industrie banden met werkgroepleden die behandelrichtlijnen opstellen.

'Richtlijn voor richtlijnontwikkeling'

De IGZ beveelt de landelijke richtlijnontwikkelaars aan om een 'richtlijn voor richtlijnontwikkeling' op te stellen. Opstellers en gebruikers van behandelrichtlijnen moeten zich daardoor meer bewust worden van de invloed die de farmaceutische industrie op de totstandkoming van behandelrichtlijnen kan hebben. De IGZ hoopt zo de invloed van de industrie te beperken en zal de naleving van de maatregelen op de voet volgen.

Kortschrift behandelrichtlijnen uit 2007

Het nu gepubliceerd onderzoek is een vervolg op het 'kortschrift behandelrichlijnen' uit 2007. Conclusie van dat kortschrift was dat er sprake was van beïnvloeding. Er was weinig transparantie over de banden die richtlijnopstellers hadden met de farmaceutische industrie en er bestonden geen belangenverklaringen. De banden die de werkgroepleden hebben met de farmaceutische industrie zijn inmiddels bekend bij het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Kwaliteitsinsituut (CBO) bekend.

>> Skipr daily en Skipr weekly <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondachtochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

CL Zwaan

26 oktober 2009

Wordt aan gewerkt door VWS:

Geen subsidie meer voor DGV, GEBU, Farmacotherapeutisch Kompas, enz.

Artsen gaan immers volgens de richtlijn werken, aldus de Minister.

De Minister gaat een 'commisie' instellen die weet wat goed is voor Staat, sorry de patiënt.De balans in dit krachtenspel is dan helemaal weg.

Top