ACTUEEL

Unie KBO geeft zorgalarm af

De Unie KBO geeft een zorgalarm af voor kwetsbare ouderen die zelfstandig thuis wonen. De grootste ouderenorganisatie van Nederland heeft een brandbrief naar staatssecretaris Martin van Rijn gestuurd met de daarin de waarschuwing dat de zorg voor thuiswonende ouderen door de ondergrens dreigt te zakken.

"De situatie is zeer alarmerend en de veiligheid van onze oudste senioren is in het geding", stelt directeur Manon Vanderkaa. Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij en de problemen met de zorg aan huis stapelen zich dagelijks op, volgens de Unie KBO. De ouderenorganisatie noemt als recent voorbeeld het dreigende faillissement van TSN, Nederlands grootste thuiszorgorganisatie. Volgens de Unie KBO werkt de decentralisatie van de zorg voor veel ouderen niet. De toegang tot de zorg is sterk bemoeilijkt en de eigen bijdragen zijn vaak "torenhoog".

"We krijgen steeds meer signalen dat er iets goed mis is met de ouderenzorg thuis. Het is een opeenstapeling. Kwetsbare ouderen blijven verstoken van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer schoongemaakt en sociale beschutting en controle vallen weg", zegt Vanderkaa. Daarbij is de fysieke veiligheid van ouderen in het geding. Sinds de decentralisatie en de bezuinigingen in de zorg stijgt het aantal ouderen dat zich op de spoedeisende hulp meldt. Brandwondencentra melden een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen; eerstehulpposten zien het aantal senioren ook sterk groeien.

Meer regie

Er moet snel iets gebeuren, zowel in de financiering als met de uitvoering, stelt de Unie KBO. De organisatie dringt bij de staatsecretaris aan op meer regie. Vanderkaa: "We pleiten als Unie KBO voor het oormerken van budget. Nu kunnen gemeenten ook andere keuzes maken en Wmo-geld aan andere doeleinden besteden. Ook pleiten wij voor een inkoopbeleid dat meer gestuurd wordt door de landelijke overheid." De Unie KBO wil met staatssecretaris Van Rijn zo snel mogelijk om tafel om de "race naar de bodem van de zorg" te stoppen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marijke van Eijden

4 december 2015

De oorzaak van deze problematiek komt wat mij betreft door het afschaffen van het verzorgingshuis voor kwetsbare ouderen. Niet in de uitvoering van de WMO, verpleging of verzorging thuis. De zorg in het verzorgingshuis is thuis niet haalbaar: bij de lichtste zorg (ZZP1-3) zijn er in het verzorgingshuis 10 tot 12 contact momenten op een dag. En dit is maar een van de aspecten van de zorg bij afnemende vitaliteit en zelfstandigheid bij kwetsbare ouderen.
Marijke

Top