Finance

Apothekers vinden budgetpolis ‘patiëntenbedrog’

De budgetpolis is patiëntenbedrog en zou om die reden verboden moeten worden. Dat stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van apothekersorganisatie KNMP in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het Algemeen Overleg Kwaliteit Loont van 10 december.

“De budgetpolis perkt de vrije apothekerskeuze in”, aldus Klein Nulent. “Patiënten konden in 2015 hun herhaalmedicatie met zo'n polis enkel ophalen bij door de verzekeraar aangewezen apotheken. Zo'n apotheek kent de patiënt niet, en andersom. Dat staat de kwaliteit van zorg in de weg.”

Volgens de KNMP zijn het vaak de meest kwetsbare patiënten die op financiële gronden voor een budgetpolis kiezen: ouderen en chronisch zieken. “Die worden daardoor nog kwetsbaarder”, vindt Klein Nulent. “De zorgverzekeraar licht de patiënt niet transparant voor over de beperkingen die aan zo'n polis kleven. Op dit moment kan een patiënt voor 2016 in veel gevallen nog steeds niet zien waar hij met een budgetpolis terecht kan.”

Ongelijkheid

De apothekersorganisatie roept de Tweede Kamer bovendien op ook de beleidsvrijheid van zorgverzekeraars in te perken. Deze leidt tot ongelijkheid in de farmaceutische patiëntenzorg. De KNMP vindt dat de basiszorg voor iedereen gelijk hoort te zijn ongeacht de keuze van de zorgverzekeraar. Nu kan elke individuele zorgverzekeraar bepalen of bepaalde zorg, zoals de medicatiebeoordeling, al dan niet ten laste komt van het eigen risico.

Speerpunt

Zo hebben Zilveren Kruis, Menzis, Zorg en Zekerheid, ONVZ, ASR en Eno per 1 januari 2016 de medicatiebeoordeling uit het eigen risico gehaald, na herhaalde oproepen daartoe van de KNMP en ouderenbond Unie KBO.  Volgens de KNMP blijven  CZ en VGZ  achter. “Bij hen komt in 2016 de medicatiebeoordeling nog wel ten laste van het eigen risico”, zegt Klein Nulent. “Dat leidt tot zorg mijden, en tast de kwaliteit van zorg aan. Van een medicatiebeoordeling is bewezen dat het gezondheidswinst oplevert. Het is zelfs een speerpunt van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) om te controleren of er voldoende van verricht worden. Dan mogen er geen financiële belemmeringen zijn, en zeker geen ongelijkheid binnen het basispakket.”

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter van Ede

4 december 2015

Het valt de NZa op dat er meer variatie is in het resultaat op de instroom per zorgverzekeraar, dan in het resultaat op de totale populatie of de uitstroom. Dit lijkt erop te duiden dat er sprake is van risicoselectie doordat er een meer selecte groep verzekerden bij zorgverzekeraars instroomt dan de groep die ze hebben of de groep verzekerden die hen verlaat. Dit is de kern van de budgetpolis.

Het is natuurlijk de bedoeling dat gezonde jonge volwassenen deze polis afsluiten. Chronisch zieken die een budgetpolis afsluiten worden gezien als ezels die zich aan dezelfde steen stoten. Die zijn niet de doelgroep. Transparantie kan niet, want is strafbaar.

Risicoselectie is een van de aandachtspunten van het toezicht dat de NZa uitvoert. Schippers heeft de NZa gevraagd een kwantitatief onderzoek te doen naar risicoselectie. Het is namelijk illegaal, zelfs is ons 'marktmodel'. De publicatiedatum staat nu op januari 2016.

Tactische datumkeuze. Hoeveel reclamegeld zal er in december doorheen gaan? Reclamespotjes met een verborgen illegale agenda?

Bedrog is niet illegaal in deze, het wordt stilzwijgend gedoogd. We zijn gewoon ver afgegleden naar een politieke situatie waarin men de werkelijkheid niet meer durft te benoemen. Er is geen Tweede Kamerlid die niet weet dat het niet deugd.

Top