ACTUEEL

NZa onderzoekt privacybeleid bij ggz-declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat onderzoeken hoe verzekeraars de privacy van verzekerden waarborgen bij declaraties in de ggz. Aanleiding zijn verschillende meldingen die bij de NZa zijn binnengekomen dat verzekeraars te veel informatie opvragen als patiënten bij een ggz-behandeling gebruikmaken van een privacyverklaring.

De NZa checkt bij alle verzekeraars hoe zij de privacyregels voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet naleven. Ook vragen wil de NZa opheldering over de meldingen die zijn binnen gekomen. De NZa heeft hierover overleg met de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens, het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

In de ggz kunnen patiënten aangeven dat zij niet willen dat er informatie over hun diagnose op de factuur staat die naar de verzekeraar gaat. Zij moeten dan een privacyverklaring naar de verzekeraar sturen. De NZa heeft meldingen gekregen van aanbieders en patiënten dat verzekeraars in dat geval de complete verwijsbrief, inclusief de diagnose, opvragen van de arts die de patiënt heeft doorgestuurd. 

Wat de NZa betreft moeten verzekeraars kunnen controleren of de patiënt door een bevoegde behandelaar is doorverwezen. In het kader hiervan mogen ze een beperkte verwijsbrief opvragen, waarin informatie over de diagnose is weggelakt. In de brief moet de naam en het polis-nummer van de patiënt staan, informatie over de verwijzer en de behandelaar en de datum van de verwijzing.

Proportionaliteit

Verzekeraars moeten daarnaast ook achteraf kunnen nagaan of de declaratie terecht is. Daarbij zijn ze aan regels gebonden zodat de privacy van patiënten geborgd is. Die zijn vastgelegd in de Regeling Zorgverzekering (Rzv). Uitgangspunt daarbij is dat sprake moet zijn van een proportionele aanpak, en dat verzekeraars alleen die gegevens inzien die zij nodig hebben voor hun onderzoek.

Zo moet de verzekeraar via steeds oplopende controles vaststellen of er mogelijk sprake is van een foute declaratie. Pas als een verzekeraar sterke aanwijzingen heeft dat een declaratie niet in orde is, kan hij medische gegevens opvragen van een verzekerde. Die mag hij alleen inzien onder verantwoordelijkheid van een medisch adviseur.

De NZa meldt in het voorjaar wat de uitkomsten zijn van het onderzoek. 

 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top