ACTUEEL

'Controle op medicijnen 65-plussers schiet nog steeds tekort'

'Controle op medicijnen 65-plussers schiet nog steeds tekort'

De jaarlijkse controle op het medicijngebruik van 65-plussers is nog steeds verre van gemeengoed. De huisartsen en apothekers vinden de vergoeding die zorgverzekeraars ervoor betalen te laag. Patiëntenfederatie NPCF en Unie KBO roepen betrokkenen op om de impasse te doorbreken.

Volgens patiëntenfederatie NPCF en de ouderenorganisatie Unie KBO is op papier alles "dik in orde": er is met betrokkenheid van de Unie KBO een multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie bij ouderen ontwikkeld, de medicatiebeoordeling is verzekerde zorg en zorgverzekeraars betalen zorgverleners voor een medicatiebeoordeling. Maar huisartsen en apothekers vinden de vergoeding te laag, gezien de tijd die het kost om zo’n medicatiebeoordeling goed te doen, zo blijkt uit een rapport van AxiaZ in opdracht van de NPCF en Unie KBO. Bovendien verschilt de hoogte van de vergoeding per zorgverzekeraar. Maar verzekeraars, op hun beurt, weigeren een hogere vergoeding te betalen.

Het gevolg van de impasse tussen zorgverleners en verzekeraars is dat veel minder mensen worden opgeroepen voor een medicatiebeoordeling dan wenselijk is. Dat leidt ertoe dat oudere patiënten die vijf of meer meer geneesmiddelen gebruiken, belangrijke risico’s lopen op het gebied van hun gezondheid en kwaliteit van leven. "Waarschijnlijk gaat het om enkele honderdduizenden patiënten die de dupe worden van deze impasse, omdat ze geen medicatiebeoordeling krijgen terwijl die voor hen wel zinvol zou zijn", aldus AxiaZ.

Uitkomstbekostiging

Op verzoek van NPCF en Unie KBO heeft AxiaZ de optie van uitkomstbekostiging uitgewerkt. Deze vorm van bekostiging is bedoeld "als middel om uit de impasse te komen en te zorgen dat er nú meer medicatiebeoordelingen worden gedaan bij patiënten die daar nú baat bij zouden hebben". De essentie van uitkomstbekostiging, ook wel 'shared savings', voor de medicatiebeoordeling is dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars op voorhand afspraken maken welke extra vergoeding er verdiend kan worden bij mogelijke uitkomsten en dat zorgaanbieders daarna de medicatiebeoordelingen gaan uitvoeren. Als uit het onderzoek bekend wordt wat de werkelijke uitkomsten zijn, kunnen die vertaald worden naar een door de zorgverzekeraar uit te keren extra vergoeding.

Als de betrokken partijen niet op korte termijn alsnog stappen nemen om er samen uit te komen, verwacht AxiaZ dat de impasse ook in 2016 zal voortduren "en er dus geen substantiële stijging van het aantal medicatiebeoordelingen te verwachten is". De problemen met medicatiebeoordelingen voor senioren spelen al langer. Naar verwachting hebben volgens NPCF en Unie KBO honderdduizenden 65-plussers er baat bij als een huisarts of apotheker hun medicijngebruik elk jaar beoordeelt: het voorkomt namelijk ziekenhuisopnames, leidt vaak tot aanpassing van de medicatie en bijna altijd tot verbetering van de kwaliteit van leven.

Onnodig in het ziekenhuis

Uit onderzoek van tien jaar geleden bleek dat jaarlijks ruim 19 duizend mensen - overwegend 65-plussers - onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen na verkeerd medicijngebruik. In die tijd is de Unie KBO gestart met voorlichting over verantwoord medicijngebruik en droegen ouderen zelf de oplossingsrichting aan: een jaarlijkse medicatiecheck. In de verkenning werd ook geconstateerd dat medicatiebeoordelingen waarschijnlijk tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden, door het vermijden van ziekenhuisopnames en/of het stoppen van medicatie die niet meer gewenst is.

Om die redenen was de aanbeveling dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zouden werken aan shared savings om de impasse te doorbreken. Dat houdt in dat die besparingen verdeeld worden zodat zorgaanbieders een hogere vergoeding voor hun inspanningen krijgen en zorgverzekeraars door lagere kosten de premie kunnen verlagen. Volgens AxiaZ kan elke medicatiebeoordeling leiden tot een besparing van 150 tot 250 euro op de zorgkosten. Niemand heeft tot nu toe echter de aanbeveling tot 'shared savings' opgepakt.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top