Finance

'TSN is topje van de ijsberg in strubbelingen thuiszorg'

Nog voor het einde van het jaar moeten meer dan 250 duizend cliënten op zoek naar een andere zorgaanbieder en tussen de 50 duizend en 60 duizend medewerkers in de thuiszorg verliezen komend jaar hun vaste baan. Dit voorspelt Cees Barské, voorzitter van de cliëntenraad van het Gelderse thuiszorgbedrijf STMG.

"Door de dreigende ondergang van TSN Thuiszorg is de discussie over de huishoudelijke hulp opnieuw opgelaaid", stelt Barské vast. Dit heeft er onder meer toe geleid dat afgelopen vrijdag staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) een akkoord heeft gesloten met de vakbonden FNV, CNV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de werkgelegenheid in de thuiszorg.

Volgens Barské is daarmee de 'race to the bottom' echter niet gestopt. Partijen willen de komende tijd nieuwe functies en regels om werknemers te beschermen. Daardoor gaat het volgens hem "weer" niet om de zorg voor cliënten, "de meest kwetsbare mensen in onze samenleving die hun noodzakelijke zorg gaan verliezen en in de kou komen te staan". Het blijft volgens hem slechts bij een afspraak dat er een verbod komt op de oneerlijke inzet van alfahulpen vanaf 2017.

IJsberg

Barské noemt de problemen van thuiszorgaanbieder TSN Thuiszorg het "topje van de ijsberg". Hij roept de koepelorganisaties NCZ, LOC, LSR, PGO Support en Raad op Maat en leden van (centrale) cliëntenraden in de zorg op om te onderzoeken wat er bij de andere zorgaanbieders staat te gebeuren. Daarnaast nodigt hij leden van cliëntenraden uit mee te denken en te reageren.

Barské denkt dat een krachtenbundeling ertoe kan leiden dat het debat in de Tweede Kamer wordt hervat en dat er een Algemene Maatregel van Bestuur moet komen en daarmee de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning voor alle partijen bindend moet worden verklaard. Verder stelt hij dat gemeenten en zorgaanbieders het bestaan en gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toeslag ook in 2016 moeten propageren. Dankzij deze vergoeding, in de vorm van een dienstencheque of voucher van 5 euro per zorguur, krijgen cliënten met een smalle beurs toegang tot de huis- en zorghulpverlening.

Alleen als de genoemde maatregelen worden ingevoerd, denkt Barksé dat de thuishulpsector kan komen tot een "eerlijke en rechtvaardige aanbesteding met reële tarieven" en dat de oneigenlijke inzet van alfahulpen stopt. Ook zullen de maatregelen ertoe leiden dat de nieuwe zorggelden in 2016 en 2017 worden geoormerkt, krijgen de gemeenten duidelijkheid over de bestedingen van de beschikbare middelen, stopt de huidige onrust en kunnen zorgaanbieders de onzekerheid bij cliënten, familieleden, mantelzorgers en zorgmedewerkers verkleinen en wegnemen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top