Tech

SEH-arts heeft direct toegang tot Landelijk Schakel Punt

Artsen op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) in ziekenhuizen hebben vanaf begin december 2015 direct toegang tot het Landelijk Schakel Punt (LSP). Zij kunnen nu onder eigen verantwoordelijkheid medicatiegegevens raadplegen van patiënten die zij behandelen, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Voorheen hadden SEH-artsen alleen onder mandaat van een medisch specialist toegang tot het LSP. Volgens de NVZ is directe toegang nodig om goede medicatiebewaking uit te voeren en komt het de medicatieveiligheid voor de patiënt ten goede.

Gecertificeerde SEH-artsen kunnen bij uitvoeringsinstantie CIBG een speciale pas met de code 'Arts Spoedeisende Hulp' aanvragen. De SEH-artsen zien de medicatiegegevens in die apotheken met toestemming van de patiënt beschikbaar hebben gesteld. Ook kunnen SEH-artsen nu op hun beurt arts-assistenten en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp toestemming geven om deze gegevens in te zien via het LSP, aldus de NVZ.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wim Jongejan

12 december 2015

Met deze uitbreiding van de functionaliteit van het LSP is VZVZ in overtreding van hetgeen de rechtbank Midden Nederland(medio 2014) stelde in de rechtszaak van VPHuisartsen vs. VZVZ, alsmede van haar eigen uitspraak. In alle brochures van VZVZ staat dat de huidige communicatie gaat tussen huisartsen, apothekers en specialisten en. De rechter oordeelde dat bij verdere uitbreiding van de functionaliteit de burger opnieuw om een opt-in-toestemming gevraagd moet worden. Dat heeft VZVZ in die rechtszaak ook volmondig beaamd. De SEH-arts is echter geen specialist, maar een basisarts met een 3 jarige opleiding en kent een profielerkenning, niet een erkenning als specialist. Zie http://www.knmg.nl/Diensten/Beroepskeuze/Vervolgopleidingen/Spoedeisende-geneeskunde.htm. Tegen het vonnis van de rechtbank en de eigen uitspraak van VZVZ in, heeft het CIBG geoordeeld dat de SEH-artsen zelf een UZI-pas op naam kunnen krijgen en verpleegkundigen en arts-assistenten kunnen mandateren om via het LSP medicatiegegevens via het LSP op te vragen. Zonder die UZI-pas moesten tot nu toe de SEH-artsen door medisch specialisten gemandateerd worden om zaken via het LSP op te vragen. Het CIBG handelt hierin dus niet correct. In het hoger beroep van VPHuisartsen vs. VZVZ dat op 11-12 diende kwam de advocaat van VZVZ met een uiterst zwak verweer, nl. dat de patiënt de SEH-arts als een specialist ziet. Juridisch is de handelswijze van VZVZ fundamenteel onjuist. Zie ook hiervoor: http://www.zorgictzorgen.nl/vzvz-gaat-over-juridische-en-eigen-grens-bij-toegang-seh-arts-tot-lsp/

Top