ACTUEEL

Nieuwe regels voor euthanasie op baby's

Er komt een beoordelingscommissie die gaat kijken naar meldingen van late zwangerschapsafbrekingen (na 24 weken) en euthanasie op baby's tot een jaar oud. De oude zorgvuldigheidseisen in deze gevallen zijn onvoldoende duidelijk voor artsen. Zij hebben er weinig vertrouwen in en doen daarom maar weinig melding van dit soort ingrepen.

De nieuwe regels moeten zorgen voor meer duidelijkheid, transparantie en zorgvuldig medisch handelen. De ministerraad stemde vrijdag in met de nieuwe richtlijn van ministers Edith Schippers (Volksgezondheid) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie).

De beoordelingscommissie gaat ook de late medische abortus op een ongeboren kind toetsen van wie de verwachting is dat het na de geboorte niet buiten het moederlichaam kan overleven. Voorheen bekeek een commissie van de beroepsgroep deze zaken. Bij onzorgvuldig handelen wordt dan de Inspectie voor de Volksgezondheid ingelicht.

Late abortus

Bij een melding van een late abortus op een zwaar gehandicapt of ziek ongeboren kind waarbij de kans op overleven beperkt is en medisch ingrijpen veelal geen zin heeft, stuurt de beoordelingscommissie haar oordeel naar het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Dat besluit dan over wel of niet onderzoeken en vervolgen van artsen.

De nieuwe regeling treedt op 1 februari in werking. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

14 december 2015

Laten we in godsnaam blijven beseffen dat we het over Echte mensjes hebben die we laten overlijden. Ik heb zelf zo'n nakomeling van ons 17 jaar verpleegd en verzorgd voordat ze overleed. Ze mocht tot het eind toe blijven leven en wij zagen aan haar ogen en wat ze uitstraalde dat ze dat graag deed. We hebben meer van haar geleerd dan van veel 'gewone' mensen die wel kunnen lopen, praten en cariërre maken. Deze 'andere' mensen verdienen veel respect en kondigen zich niet voor niets aan op deze wereld.

Top