ACTUEEL

Cliënten pleiten voor betere herstelgerichte zorg in ggz

Zeven cliëntenorganisaties roepen zorgverzekeraars en zorgaanbieders op om te investeren in een ggz waarin herstelgericht werken de standaard is. Dit is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek naar de criteria die zorgverzekeraars zouden moeten hanteren bij de inkoop van zorg voor ernstig zieke ggz-cliënten.

Herstelgerichte zorg geeft psychiatrische cliënten de middelen in handen om zelf, in hun eigen tempo, aan herstel te werken. Hun behoeften en wensen staan centraal. De herstelgerichte benadering wordt toegepast in de nieuwe behandelstrategie FACT (Flexible Assertive Community Treatment).

Zeven regionale teams van ervaringsdeskundige experts deden afgelopen jaar onderzoek naar de ervaringen met FACT van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het onderzoek kreeg financiële steun van Stichting Achmea Gezondheidszorg en vond plaats bij 14 GGZ-instellingen in zes provincies.

Beter dan reguliere zorg

Het merendeel van de geïnterviewde cliënten bleek zeer tevreden over de FACTbehandeling. Cliënten die in het verleden een andere vorm van GGZ-zorg kregen, gaven ook aan meer tevreden te zijn over de hulp van het FACTteam dan over de eerdere behandelingen.

De cliëntonderzoekers roepen zorgaanbieders en zorgverzekeraars dan ook op om bij de zorg voor ernstig zieke GGZ-cliënten te kiezen voor een herstelgerichte benadering.

Carmen Verdoold manager Inkoopstrategie van Zilveren Kruis reageert positief. "De inbreng van cliënten is voor ons zeer waardevol. Wij zullen de aanbevelingen van de cliëntonderzoekers dan ook zeker ter harte nemen bij onze zorginkoop", zegt zij op de website van koepelorganisatie Zorgbelang Nederland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top