Finance

Toezichthouders Patyna zien af van ‘rationele’ vergoeding

De raad van toezicht van de Friese fusieorganisatie voor ouderenzorg Patyna ziet af van een verhoging van de eigen vergoeding. Na een publicatie in de Telegraaf werd de organisatie overspoeld door kritiek.

Formeel gezien stonden de toezichthouders in hun recht met de verdubbeling van hun bezoldiging. Patyna voerde daarbij aan dat de organisatie door de fusie van Tellens en Plantein groter en complexer was geworden en daarmee ook een groter beslag op de raad van toezicht zou doen. De Telegraaf sprak er op 4 december echter schande van dat de ‘Friese zorgbobo’s’ hun bezoldiging verdubbelden, waar werknemers maar moeten afwachten wat de gevolgen van de fusie en bijhorende besparingen zullen zijn.  

“Wij hebben als toezichthouders aanvankelijk een rationeel besluit genomen en de wettelijke kaders gevolgd die door de politiek zijn vastgesteld. Het is achteraf duidelijk dat wij daarbij onvoldoende rekening hebben gehouden met wie we nu zijn als organisaties en de gevoelens in onze directe omgeving”, licht voorzitter Henk Wilbers van de nieuwe raad van toezicht van Patyna de pas op de plaats toe. “Dat betreuren we. Natuurlijk zijn wij niet blind voor dat signaal.”

Benchmark

Waar aanvankelijk sprake was van een vergoeding van 14.000 tot 21.000 euro, zullen de leden van de raad van toezicht van Patyna nu een vergoeding ontvangen van 7000 euro per jaar. Voor de voorzitter van de raad van toezicht geldt een jaarlijkse vergoeding van 10.500 euro. Deze bedragen zijn gelijk aan de vergoedingen die de raad van toezicht ontving bij Plantein en Zorggroep Tellens.

Daarmee is het laatste woord over de kwestie nog niet gesproken. In 2016 wil de raad van toezicht de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad in gesprek gaan en een externe benchmark uitvoeren onder vergelijkbare organisaties. “Dat proces zal uiteindelijk moeten leiden tot een passend en gedragen nieuw beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht”, aldus de raad van toezicht.

Tellens levert momenteel ‘zorg op maat’ in 13 zorgcentra en 600 zorgwoningen. Plantein levert hoogwaardige seniorenzorg, woonvoorzieningen en diensten aan bijna 650 cliënten in Zuidwest-Friesland. Na samenvoeging telt Patyna circa 2800 werknemers.  

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top