ACTUEEL

VNG: gemeenten moeten TSN snel betalen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeenten opgeroepen om facturen voor geleverde uren van de in surseance verkerende thuiszorgaanbieder TSN binnen tien dagen te voldoen. De VNG wil daarmee een eventuele redding danwel doorstart van TSN bespoedigen.

TSN moest eind november surseance van betaling aanvragen. De bewindvoerders willen de maand december gebruiken om zorgvuldig toe te werken naar een besluit over de toekomst van TSN Thuiszorg.

Met een snelle betaling van openstaande facturen wil de VNG “zeker stellen dat eventuele liquiditeitsproblemen het proces nu niet in de weg staan”. Het gaat niet om betalingsachterstanden, zo meldt de VNG, maar om een snelle betaling van de facturen van belang uit oogpunt van de continuïteit van de ondersteuning aan cliënten en de werkgelegenheid van de betrokken TSN-medewerkers.

Volgens de bewindsvoerders heeft de surseance van betaling enkel betrekking op de huishoudelijke hulp. In het geval van andere ingekochte taken adviseren de bewindvoerders de gemeenten om contact op te nemen met hun accounthouder of regiomanager bij TSN om duidelijkheid te krijgen wat de huidige situatie betekent voor deze vormen van ondersteuning.

Scenario's

De VNG houdt op woensdag 16 december een bijeenkomst over de situatie bij TSN Thuiszorg en de mogelijke scenario's met Wmo-wethouders van de betrokken gemeenten en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top