ACTUEEL

Tweede Kamer wil meer woningen voor kwetsbaren

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de SP minister Blok van Wonen vraagt om meer betaalbare huurwoningen te realiseren voor ouderen en voor mensen met een handicap. Volgens de ouderenbond ANBO is dit nodig omdat het tekort aan dit soort woningen zal oplopen doordat senioren "veel moeilijker" in een verpleeghuis terechtkunnen en verzorgingshuizen ophouden te bestaan.

Om langer zelfstandig te kunnen wonen zijn naast seniorenwoningen en kleinschalige wooncomplexen ook woningaanpassingen aan bestaande huizen nodig. Ook het aanbod van zorgvarianten aan huis moet op orde zijn. "ANBO verwacht van minister Blok verdere voorstellen die gemeenten zullen stimuleren tot actie", aldus directeur-bestuurder Liane den Haan. "Er moet intensief worden samengewerkt door gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties. Maar er is ook een belangrijke rol voor particuliere investeerders. Zij moeten goedkope woonruimte willen en kunnen aanbieden. Een gemeente kan dit voor investeerders aantrekkelijker maken. Van ANBO mag de minister gemeenten veel meer achter de broek aan zitten en beter faciliteren."

ANBO had de Tweede Kamer in twee brieven (in september en in november) al gewezen op de gevolgen van het beleid dat mensen langer zelfstandig moeten wonen. Volgens de ouderenbond bieden Wmo-verordeningen beperkt ruimte voor woningaanpassingen en kunnen ze ertoe leiden dat verhuizen de norm wordt. "Dat staat feitelijk dwars op langer zelfstandig wonen in een markt waar verhuizen lang niet altijd eenvoudig is wegens tekortschietend aanbod." De ANBO wijst op de noodzaak om tempo te brengen in de aanpak van transitie naar langer zelfstandig wonen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top