ACTUEEL

Gezond Veluwe-keurmerk voor Zilveren Kruis en DSW

Zilveren Kruis en DSW zijn akkoord gegaan met de voorwaarden van het keurmerk Gezond Veluwe. Volgens de Zorgalliantie Gezond Veluwe betekent dit dat zo'n 80 duizend inwoners van de regio in 2016 een verzekering hebben met het keurmerk.

In november lanceerde de Zorgalliantie het Gezond Veluwe-keurmerk. De initiatiefnemers van het keurmerk zijn de Huisartsen Coöperatie Medicamus, Zorggroep Noordwest-Veluwe en het St Jansdal ziekenhuis. Zij hebben samen het Gezond Veluwe-keurmerk ontwikkeld met eisen waaraan zorgverzekeraars moeten voldoen. Hiermee streven ze naar de best denkbare zorg, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de Noordwest-Veluwe en Oost Flevoland.

Zilveren Kruis en DSW zijn de eerste twee zorgverzekeraars met wie de Zorgalliantie in zee gaat. Het St Jansdal heeft met Zilveren Kruis afspraken gemaakt over oncologische zorg, dure geneesmiddelen, over het verder stimuleren van doelmatigheid en verplaatsing van zorg naar de eerste lijn. Met betrekking tot de zorg voor kwetsbare ouderen hebben de partijen vastgelegd dat de zorgvraag zoveel als kan in de regio beantwoord kan worden. "Hierdoor blijft het sociale netwerk van de cliënt zo goed mogelijk behouden", aldus de Zorgalliantie.

Preventie

Naast de afspraken die de zorg in de regio behouden, en waar nodig verbeteren, zijn met de zorgverzekeraars ook afspraken gemaakt over het investeren in gezondheid binnen de regio. Het keurmerk vereist investering op initiatieven die gericht zijn op preventie en vitaliteit. Te denken valt aan EHBO-cursussen voor jonge gezinnen, trainingen voor mantelzorgers, voorlichting over voeding, en kortingen op sportabonnementen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top