Tech

Nanotechnologie steeds vaker in medische hulpmiddelen

Nanotechnologie steeds vaker in medische hulpmiddelen

Nanotechnologie wordt steeds meer gebruikt voor medische hulpmiddelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM. Voorbeelden zijn nanocoatings op implantaten, het nabootsen van natuurlijk weefsel, gebruik van de elektrische en magnetische eigenschappen van nanomaterialen en toepassing in de oncologie bij het opsporen en behandelen van kanker.

In de nanotechnologie worden extreem kleine deeltjes gebruikt om nieuwe materialen met interessante en nuttige eigenschappen te bedenken en te ontwikkelen. Talrijke medische disciplines profiteren van de innovaties die nanotechnologie mogelijk maakt. Ook neemt de kennis over hoe je de veiligheid van nanotechnologie moet beoordelen toe, aldus het RIVM.

Trends

Door nanocoatings integreren implantaten bijvoorbeeld beter met het omliggende weefsel, wat de kans op afstoten of complicaties verkleint. Onder andere de cardiologie (coating op stents), orthopedie (coatings op heupimplantaat) en tandheelkunde (tandheelkundige implantaten) profiteren hiervan. Verder worden antimicrobiële eigenschappen van nanomaterialen gebruikt in coatings op implantaten, voor wondverzorging en in medisch textiel.

Nanomaterialen kunnen ook natuurlijke weefsels nabootsen. Met behulp van nanotechnologie kunnen bij implantaten optimale biologische, fysische en mechanische eigenschappen worden gerealiseerd.

Een derde trend hangt samen met de elektrische en magnetische eigenschappen van nanomaterialen. Deze worden vooral gebruikt in medische hulpmiddelen voor neurologie en cardiologie, zoals pacemakers. Ook kunnen batterijen met een langere levensduur worden ontwikkeld voor implantaten.

Net als bij alle medische producten moet voor nanomedische hulpmiddelen per product het medisch nut ten opzichte van eventuele risico’s worden beoordeeld, aldus het RIVM.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top