Finance

Topsalariswet: Zorgbestuur vrij van Balkenende-norm

Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil een sectorgebonden norm instellen voor de beloning van bestuurders en hoogste managers in de gezondheidszorg. Ter Horst heeft hier nog geen bedrag aan verbonden. Dat blijkt uit het wetsvoorstel Normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen die zij dinsdag 27 oktober heeft voorgelegd aan betrokken brancheverenigingen, vakbonden en andere organisaties.

Beloningsregimes

Het wetsvoorstel omvat drie beloningsregimes. Het eerste regime geldt voor de publieke sector en semipublieke instellingen zoals de publieke omroep, drinkwaterbedrijven en woningbouwcorporaties. In dit regime geldt de Balkenende-norm als maximum beloning. Met instemming van de ministerraad kunnen er uitzonderingen worden gemaakt. De gezondheidszorg valt onder het tweede regime. In dit regime zal de norm worden vastgesteld door de vakminister, in dit geval Ab Klink. Voor het derde regime zal het kabinet de beloning niet normeren. De zorgverzekeraars vallen hieronder.

Openbaarheid

Alle instellingen moeten beloningen die boven het beloningsmaximum uitstijgen openbaar maken in de jaarverslagen. Dit is niet nieuw, wel nieuw is dat topfunctionarissen met functie en naam benoemd moeten worden in de jaarverslagen, ongeacht de hoogte van de beloning. De nieuwe wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in het uiterste geval de werknemer de beloning te ontnemen.

Consultatieronde

De consultatieronde van de topsalariswet duurt tot 23 november. Iedere geïnteresseerde kan commentaar op de wet geven via de website voor internetconsultatie. Ter Horst wil de wet in 2011 in werking laten treden.

>> Skipr daily en Skipr weekly <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top