ACTUEEL

Winter: maak ziekenhuisprijzen transparant

Winter: maak ziekenhuisprijzen transparant

De prijzen in de ziekenhuiszorg moeten transparant zijn, net als in een normale consumentenmarkt. Dat bepleit Loek Winter, zorgondernemer en bestuursvoorzitter van de MC Groep. Winter schaart zich daarmee achter het initiatief van de Open State Foundation (OSF), dat via juridische weg publicatie van de ziekenhuistarieven probeert af te dwingen.

 "Wat maakt het uit als je de prijzen en volumes kunt zien? De prijzen moeten transparant zijn, net als in een normale consumentenmarkt", zegt Winter. De zorgondernemer stelt bovendien dat openbaarheid voor de prijzen van grote waarde is voor de ziekenhuizen zelf. "Wij krijgen dan inzicht in de prijsverschillen die verzekeraars hanteren, terwijl iedere rationale daarvoor ontbreekt," zegt Winter. "Dat zou onze positie in onderhandelingen met verzekeraars kunnen versterken." Hij roept andere ziekenhuizen dan ook op om de actie van OSF te ondersteunen.

OSF tekende op 18 december beroep aan bij de Raad van State om alsnog de gegevens uit het DBC informatie systeem (DIS) te bemachtigen. In die DIS-database staan alle declaraties van ziekenhuizen. Uit die gegevens is af te leiden hoe vaak een ziekenhuis een ingreep uitvoert en welk tarief de instelling daarvoor hanteert. De DIS-database valt onder beheer van de de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Die weigerde de gegevens te verstrekken omdat het om concurrentiegevoelige informatie zou gaan. Ook zou de informatie de privacy van patiënten kunnen schaden. De rechtbank gaf de NZa gelijk en stelde dat het inderdaad gaat om bedrijfs- en fabrikagegegevens. Open State foundation laat het daar blikens het beroep bij de raad van Stateniet bij zitten.

Twijfelachtig

OSF heeft ontdekt dat de prijzen van een aantal medische behandelingen in het verleden al eens openbaar zijn gemaakt door de overheid. Dat betrof de prijzen van veelvoorkomende ingrepen zoals de behandeling van staar, het knippen van amandelen, liesbreuk en behandeling van een hernia. De tarieven die instellingen daarvoor gebruikten stonden in 2005 op de website kiesbeter.nl. Bovendien vond OSF dat de gegevens in het verleden al eens vrij zijn gegeven in het kader van een WOB-verzoek. "Als je nu roept dat iets vertrouwelijk is meegedeeld aan de overheid en tien jaar eerder was dat kennelijk niet het geval, dan is het heel twijfelachtig of je het nu mag weigeren," zegt WOB-specialist Brenno de Winter. Hij begeleidt OSF in de procedure.

Keuze-informatie

Open State Foundation wil burgers met de informatie inzage geven in de verschillende tarieven die ziekenhuizen hanteren. Dat kan waardevolle keuze-informatie zijn, zeker wanneer de zorgkosten lager zijn dan het (vrijwillig) eigen risico, zo stelt OSF.

Daarnaast wijst Open State Foundation op het maatschappelijk belang. In de zorg gaat jaarlijks ruim negentig miljard euro om. Dit bedrag wordt collectief opgebracht. Het is de taak van de zorgverzekeraars om zorg scherp in te kopen. Maar verzekerden hebben niet de mogelijkheid om hun verzekeraar daarop te controleren, zegt El Fassed. Inzage in de database en de werkelijke kosten per dbc, brengt daar verandering in. (Daan Marselis)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap van den Heuvel

29 december 2015

Loek heeft gelijk; maak alle prijzen openbaar.

Marco Varkevisser

29 december 2015

Slecht idee, zoals eerder door mij en mijn collega's uiteengezet is een dergelijke vorm van prijstransparantie juist niet in het belang van verzekerden: http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/09/24/in-ons-aller-belang-is-het-beter-te-zwijgen-over-z-1537645

Guido Leenders

29 december 2015

Ik heb http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/09/24/in-ons-aller-belang-is-het-beter-te-zwijgen-over-z-1537645 gelezen, maar ik snap de overwegingen niet. Er is helaas over het NRC artikel niet gediscussieerd op de NRC site, maar misschien daarom dan maar hier.

Als ik als eindafnemer van een product weet wat mijn leveranciers als inkoopprijs uitgeven, exact welk product ze inkopen namens hun klanten in welke hoeveelheden en hoe tevreden de andere afnemers zijn over de daadwerkelijk geleverde prestaties, dan kan ik beter beoordelen wie mijn voorkeur heeft.

Dat geldt voor zorgverleners maar ook voor de tussenliggende verzekeraar. Op dit moment is het als zorgconsument vrijwel niet mogelijk om zorgverleners en verzekeraars op feiten te vergelijken. Facturen en gelden worden onderling uitgewisseld zonder dat ik kan beoordelen of inderdaad een behandeling wel genoten is en wat de individuele gezondheid de samenleving kost.

Daarom graag transparantie; zowel van zorgverleners als verzekeraars.

Top