ACTUEEL

Goede communicatie van zorgverleners kan pijn verzachten

Goede communicatie heeft een positieve invloed op de beleving van pijn. Vooral als een zorgverlener positieve verwachtingen uit over het beloop van de pijn of informatie geeft over ingrepen die een patiënt moet ondergaan, heeft dat een gunstig effect. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in the European Journal of Pain.

Dat communicatie een effect kan hebben op de gezondheid van patiënten is al langer bekend. Maar welke effecten specifieke vormen van communicatie hebben, is nog onduidelijk. Daarom voerden onderzoekers van het NIVEL een literatuuronderzoek uit naar klinische studies waarin specifieke communicatie werd gevarieerd om het effect op de door patiënten ervaren pijn te meten.

Op basis van de analyse van de uitgevoerde studies (51 in totaal) binnen de overzichtsstudie concludeerden de onderzoekers dat communicatie een (klein) effect heeft op de beleving van pijn. Het wekken van positieve verwachtingen (‘als u deze medicijnen neemt, zal uw pijn snel minder worden’) leidt tot minder pijn, negatieve verwachtingen tot meer pijn. Informatie over procedures kan ook pijn verminderen, het effect van empathie lijkt minder groot te zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top