ACTUEEL

Marnix de Romph eerste directeur van P3NL

Marnix de Romph is de eerste directeur van P3NL, de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen die dit voorjaar is opgericht. De Romph heeft de opdracht om van deze krachtenbundeling een solide, slagvaardige organisatie te maken die zowel de diverse beroepsbeoefenaars verbindt, als hen vertegenwoordigt in Den Haag en Brussel.

De Romph is vanaf 1 januari 2016 in dienst bij P3NL. Tot die datum is hij directeur van de vereniging van eerstelijnszorgorganisaties InEen, die in 2014 ontstond uit een fusie. Hij begeleidde het fusieproces en laat nu een solide vereniging achter die een stevige positie in de gezondheidszorg heeft verworven. Ook is hij directeur van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) sinds 2005 en eigenaar van adviesbureau Oog in oog management. De Romph was eerder woordvoerder van het voormalige Academisch Ziekenhuis Rotterdam en werkte vervolgens jarenlang binnen de VVT-sector als senior adviseur voor raden van bestuur.

Over het werk bij P3NL zegt De Romph: "Je ziet dat er sprake is van nieuw elan in de ggz. Het ontstaan van P3NL als federatie is daar een teken van. Je ziet het aan de toekomstagenda voor de ggz die de federatie onlangs aan de minister heeft aangeboden, en aan de manier waarop allerlei partijen en personen gezamenlijk de schouders zetten onder de opgaven die we op ons bord hebben. Men wil wat. Denk aan het werkelijk centraal stellen van de patiënt, zorg op maat bieden en het transparanter krijgen van de geestelijke gezondheidszorg."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top