Finance

Unie KBO: gemeenten moeten zorgbudget oormerken

Om de toegankelijkheid van de zorg te waarborgen zouden gemeenten hun zorgbudget moeten oormerken. Dat bepleit directeur Manon Vanderkaa van de Unie KBO. Ook maakt de ouderenorganisatie zich sterk voor een maximumstijging van de eigen bijdrage en compensatie van zorgkosten bij een laag inkomen.

"De toegankelijkheid van de zorg komt in het geding. We weten dat ouderen hierdoor zorg mijden, met alle gevolgen van dien", motiveert Vanderkaa de voorstellen.  

Een recente inventarisatie van de Volkskrant heeft duidelijk gemaakt dat dagbesteding en begeleiding veel duurder uitvallen sinds ze zijn overgeheveld naar de gemeenten. Ook is er qua kosten sprake van grote lokale verschillen. Mensen met een indicatie wacht volgens Unie KBO een bittere pil omdat zij in 2015 nog recht op dezelfde tarieven hadden als in eerdere jaren. In 2016 kan de eigen bijdrage voor dagbesteding voor hen stijgen. De regionale verschillen zijn bovendien groot. De meeste gemeenten hanteren de maximale periodebijdrage van het CAK. Slechts een klein aantal, 20 gemeenten, gaat onder de maximum eigen bijdragen zitten.

Groot belang

Onacceptabel, aldus de Unie KBO. "Dagbesteding is van groot belang voor veel dementerende ouderen én hun mantelzorgers”, zegt Vanderkaa. “Tot voor kort gold hiervoor geen eigen bijdrage, zo belangrijk vond de samenleving het. Inmiddels valt steeds meer zorg weg en moeten ook dementerenden steeds langer zelfstandig blijven wonen. Dagbesteding wordt alleen maar belangrijker voor dementerenden zelf en voor hun vaak overbelaste mantelzorgers. Juist deze vorm van zorg moet toegankelijk blijven. Dat kan niet als je de kosten ervoor zo hard laat stijgen!"

Melkkoe

Volgens Vanderkaa gebruiken gemeenten de eigen bijdragen geregeld als melkkoe. "Geld vooraf bestemmen kan eraan bijdragen dat dit niet meer gebeurt."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top