Finance

Ggz-praktijk in Katwijk fraudeerde met declaraties

Een praktijk geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Katwijk heeft voor zeker 200 uur gedeclareerd bij zorgverzekeraars op naam van een psychiater die deze uren nooit heeft gemaakt. Dat meldt de NOS. De psychiater zegt veel van de patiënten zelfs nooit gezien te hebben.

Accountantsfirma PricewaterhouseCoopers (PwC) ontdekte de fraude. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed ook onderzoek, omdat na een conflict binnen de praktijk van verschillende zijden melding was gedaan van fraude.

De freelance psychiater in Katwijk werkte maar een beperkt aantal uren per maand voor de psychologenpraktijk. Maar in dossiers werd hij opgevoerd als hoofdbehandelaar van honderden patiënten.

De praktijk declareerde de behandelingen bij de verzekeraars via de grotere ggz-instelling Lelie Zorggroep. Volgens PwC heeft de Lelie Zorggroep voor 187.000 euro verkeerd gedeclareerd. De instelling betaalt dat bedrag terug aan de verzekeraars. De NZa neemt geen verdere maatregelen tegen Lelie omdat de instelling "adequaat" heeft gereageerd op de meldingen van foutieve declaraties.

De eigenaar van de psychologenpraktijk reageert niet op verzoeken om commentaar. In het PwC-rapport erkent hij dat er zaken administratief zijn misgegaan, maar stelt hij dat dit niet aan hem ligt. De Lelie Zorggroep zou hem hebben opgedragen de psychiater in bepaalde dossiers te schrijven, zodat die gedeclareerd konden worden.  De Lelie Zorggroep wil niet op deze specifieke zaak ingaan, maar zegt tegenover de NOS: "in zijn algemeenheid, we zullen nooit iemand vragen een werkwijze te hanteren die in strijd is met de regels". 

De Zorgautoriteit let sinds enkele jaren meer op de ggz-sector. Gegevens van de zorgverzekeraars laten zien dat er in de geestelijke gezondheidszorg relatief veel fraude wordt vastgesteld. Alleen bij de persoonsgebonden budgetten (pgb's) ging er vorig jaar nog meer aantoonbaar mis, aldus de NOS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top