ACTUEEL

IGZ breidt meldplicht voor zorgaanbieders uit

Zorgaanbieders zijn vanaf 1 januari verplicht om bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) melding te maken als zij een zorgverlener ontslaan wegens ernstig tekortschieten in de zorgverlening. Ook wordt meldplicht na seksueel grensoverschrijdend gedrag verbreed tot 'meldplicht van geweld in de zorgrelatie'. De uitbreiding van de meldplicht volgt uit de invoering van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Als de zorgaanbieder van plan is om een zorgverlener aan te nemen, dan is deze bovendien verplicht om te controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit wordt de vergewisplicht genoemd en moet voorkomen dat zorgverleners die een gevaar zouden vormen voor cliënten, aan de slag gaan in de zorgsector.

Zorginstellingen die langdurige zorg (WLZ-zorg) verlenen en instellingen die intramurale geestelijke gezondheidszorg leveren, zijn verplicht om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) te hebben van alle nieuwe medewerkers die beroepsmatig in contact komen met cliënten.
Met de Wkkgz moet tot slot de positie van de cliënt op verschillende terreinen worden versterkt, onder andere door een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling, aldus de IGZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top