ACTUEEL

Zorgaanbieder krijgt hoofdrol in Early Warning System

Er moet een Early Warning System (EWS) in de zorg komen. Daarin moet de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder centraal staan. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Klink van VWS.

Regie en steunbeleid EWS in één hand

De NZa adviseert verder om de regie voor de uitvoering van het EWS bij de NZa te leggen. Dat geldt ook voor het eventueel daarop volgende steunbeleid, zodat de regie in één hand blijft. De NZa komt tot haar advies in reactie op het verzoek van Klink om een aantal beleidsvoornemens uit zijn brief ’Ruimte en rekenschap in zorg en ondersteuning’ nader uit te werken.

‘Cruciale zorg’

De NZa pleit voor een EWS waarin de zorgaanbieder primair verantwoordelijk is voor het tijdig signaleren en melden van problemen tot continuïteitsproblemen van cruciale zorg kunnen leiden. Onder ‘cruciale zorg’ verstaat de NZa “zorg die voor alle consumenten ten allen tijde in voldoende mate beschikbaar moet zijn”. Hierbij dient het EWS vooral als ‘self assessment’ instrument voor de zorgaanbieder en de interne toezichthouder, stelt de NZa. Deze kunnen vervolgens tijdig zelf bijsturen en voorkomen dat zijn instelling, en daarmee de cruciale zorg, in gevaar komt.

Noodregeling EWS

Mocht de cruciale zorg toch in gevaar, dan moet de bestuurder dit tijdig melden. Hij moet ook zelf met een herstelplan komen en dit plan uitvoeren. Als blijkt dat de cruciale zorg ook dan nog in gevaar blijft, dan moet snel en efficiënt ingrepen kunnen worden. De NZa denkt hierbij aan een zogeheten noodregeling onder leiding van een bewindvoerder. Als andere mogelijke maatregelen noemt de NZa het aanbesteden van de cruciale zorg bij andere of nieuwe aanbieders of het verschaffen van tijdelijke steun in de vorm van een lening.

Hele EWS-traject bij één toezichthouder

De NZa adviseert de regie van het hele EWS-traject bij één toezichthouder te beleggen, zodat vervolgstappen en beslissingen snel en efficiënt genomen kunnen worden.  Dit is van belang om te voorkomen dat zorginstellingen onnodig verder in de problemen raken.

NZa als zorgspecifieke markttoezichthouder

De NZa wijst zichzelf, als zorgspecifieke markttoezichthouder, aan als de meest geschikte overheidsinstantie om de regie te voeren op het totale traject. “De NZa is als marktmeester immers verantwoordelijk voor de markt als geheel; het verlenen van steun aan één partij verstoort het bestaande evenwicht op de markt en kan nadelen opleveren voor de consument. Het al dan niet verlenen van steun is bovendien van invloed op de toe- en uittreding van zorgaanbieders op de markt. Dit is bij uitstek een verantwoordelijkheid van de markttoezichthouder”, aldus de NZa.

Verdere uitwerking EWS-plannen

De NZa werkt op verzoek van minister Klink de komende maanden verder aan de uitwerking van het EWS en het daarmee samenhangende steunbeleid.

>> Skipr daily en Skipr weekly <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

DGo

28 oktober 2009

Met weemoed denk ik terug aan de 70-er jaren. Ik kan mij niet herinneren dat er toen een noodzaak was om een EWS op te richten!De vertegenwoordiger van het COZ (voor een ieder die het vergeten is: dat is een voorganger van de NZa) kwam in de eerste maanden van het jaar één dag naar het ziekenhuis om het calculatieschema door te nemen. Aan het einde van die dag had het ziekenhuis zijn budget voor het jaar vast staan.

Nu heeft de NZa circa 600% meer medewerkers dan in de 70-er jaren.

De specialisten berekenden gewoon op basis van de tarieven uit het 'zwarte boek' hun werk: alles heel simpel. Iedereen was tevreden en kon al zijn/haar energie steken in de zorg voor de patiënten.De kwaliteit van de zorg in Nederland was in die tijd top, vergeleken met de rest van Europa. Nu zijn er vaak klachten van patiënten, maken medisch specilaten zich zorgen over hun inkomen, maken ze daarover ruzie met hun collega's en het ziekenhuisbestuur, kunnen patiënten op hun nota niet meer zien wat er is gedaan, komen de ziekenhuizen in problemen door het financieel stelsel.

En nu moeten we over op een EWS een early warning systeem .............Mensen, waar gaan we in vredesnaam naar toe met het steeds maar weer moeten plakken van pleisters top de wonden die door de werkwijze van VWS zelf worden veroorzaakt??????

Top